Det visar den senaste sammanställningen från Svensk Mäklarstatistik som publicerades på torsdagsmorgonen. Statistiken visar att det för hela länet varit en nedgång med 4 procent under de tre senaste månaderna (november 2018–januari 2019). Det kan jämföras med fjolårets sista kvartal (oktober–december) som summerades med en nedgång på 9,5 procent.

Prisåterhämtning märks i Uppsala och Enköpings kommun där Enköping för de senaste 12 månaderna nu visar en prisuppgång på 0,8 procent medan Uppsala under samma period har i stort sett oförändrade siffror (- 0,2 procent). Under 2018 sjönk priserna i Uppsala med 4,4 procent.

På villamarknaden har priserna i Uppsala län minskat med 5,4 procent under den senaste 3-månadersperioden. Under de tre sista månaderna 2018 var nedgången 5,3 procent.

I Enköping fortsätter trenden med stigande priser. Under de tre senaste månaderna har villapriserna stigit med 4,8 procent i kommunen. För de senaste 12 månaderna är ökningen 10,1 procent.

Statistiken för hela landet visar på en nedgång på priserna för både bostadsrätter och villor med 1 procent den senaste månaden och oförändrade priser den senaste 12-måndadersperioden.

– Trots det något avvaktande klimatet på bostadsmarknaden är omsättningstakten alltjämt hög. Under januari såldes drygt 10 600 bostäder i Sverige räknat villor och bostadsrätter tillsammans. Det är något färre jämfört med 2018, men fler än både 2017 och 2016, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik i ett pressmeddelande.