Bostadsbyggandet minskar kraftigt i Uppsala

Bostadsbyggandet kommer att falla kraftigt under 2019 och 2020. I Uppsala län beräknas investeringarna i bostadsbyggande minska med 25 procent den närmaste åren.

3 april 2019 06:00

Det skriver Sveriges Byggindustrier i sin konjunkturrapport på onsdagen. Enligt prognosen kommer nyproduktionen av bostäder i landet minska till omkring 44 000 påbörjade lägenheter under 2019 och till 39 500 år 2020. Den allra största delen i minskningen gäller byggandet av flerbostadshus. Under toppåret 2017 påbörjades sammanlagt nästan 50 000 nya lägenheter i flerbostadshus i landet. 2019 blir det 34 000 och året därpå 20 500.

– Bostadsbyggandet går ned i både Uppsala län och i resten av landet, men från mycket höga nivåer, säger Anders Ragnarsson, lokalchef för Sveriges Byggindustrider i Uppsala.

Sveriges Byggindustrier skriver i sin prognos att antalet påbörjade bostäder under de närmaste två åren kommer att domineras av hyresrätter. Förskjutningen från byggandet av bostadsrätter till hyresrätter märktes tydligt i bland annat Uppsala län under fjärde kvartalet 2018, skriver man i sin konjunkturrapport, och noterar att "nivån på nyproduktionen av bostäder varit så hög att utbudet närmat sig efterfrågan".

I Uppsala län investerades 13,8 miljarder kronor i bostadsbyggande under 2018. Under 2019–2020 blir det enligt prognosen 25 procent mindre i länet. Framför allt är det byggandet av nya bostadsrätter som minskar.

När det gäller övriga byggen i Uppsala län kommer investeringarna öka med 9 procent för lokaler och 10 procent för anläggningar under 2019–2020.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Johansson