Bostadsbyggandet faller kraftigt

Nybyggnationen av bostäder i Uppsala län minskade kraftigt under årets tre första kvartal.

21 december 2018 14:31

Det visar statistik från Statistiska centralbyrån som bostadsutvecklaren OBOS sammanställt.

Under perioden januari–september i år påbörjades byggandet av 2 226 bostäder i Uppsala län. Under motsvarande period förra året var det 3 244. Det är en minskning med 31 procent.

Andelen påbörjade bostäder i flerbostadshus minskade med 32 procent och antalet påbörjade småhus minskade med 30 procent.

I landet som helhet minskade byggandet under årets nio första månader med 16 procent. Från 47 000 bostäder år 2017 till 39 000 nya bostäder i år.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Johansson