Bostadsbrist trots hög byggtakt

Trots hög byggtakt de senaste åren uppger samtliga av Uppsala läns kommuner att det råder brist på bostäder. Det skriver länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

11 mars 2019 10:39

– Även om byggtakten varit hög de senaste åren uppger länets alla åtta kommuner underskott på bostäder totalt sett, samt i alla centralorter. Alla kommuner, utom en, bedömer att det kommer att vara fortsatt brist på bostäder om tre år, säger Karin Lindeberg, handläggare för bygg- och bostadsfrågor på länsstyrelsen i Uppsala län, i ett pressmeddelande.

Det är Älvkarleby kommun som i sitt svar uppger att man räknar med att nå balans i tillgång och efterfrågan på bostäder till 2023.

Totalt räknar länets kommuner med att 7 387 nya bostäder ska påbörjas under 2019 och 2020. Bara under 2018 ökade befolkningen i länet med i princip lika mycket.

I kommunernas enkätsvar till länsstyrelsen anges höga produktionskostnader och hårdare lånevillkor som de främsta faktorerna som begränsar byggandet.

Byggplaner i länets kommuner 2019–2020

Enköping: 1 441 nya bostäder, bland annat 872 hyresrätter, 311 bostadsrätter, 258 småhus.

Heby: 137 nya bostäder, bland annat 35 hyresrätter, 30 bostadsrätter, 50 småhus.

Håbo: 435 nya bostäder, bland annat 55 hyresrätter, 260 bostadsrätter, 45 småhus.

Knivsta: 515 nya bostäder, bland annat 290 hyresrätter, 175 bostadsrätter, 50 småhus.

Tierp: 285 nya bostäder, bland annat 80 hyresrätter, 76 bostadsrätter, 30 småhus.

Uppsala: 4 276 nya bostäder, bland annat 1790 hyresrätter, 1 550 bostadsrätter, 230 småhus.

Älvkarleby: 114 nya bostäder, bland annat 30 hyresrätter, 10 bostadsrätter, 14 småhus.

Östhammar: 184 nya bostäder, bland annat 16 bostadsrätter och 80 småhus.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Johansson