Allt större brist på bostäder för äldre

Nära hälften av Sveriges kommuner rapporterar brist på särskilt boende för äldre. 78 kommuner saknar helt seniorbostäder. Av Uppsala läns åtta kommuner rapporterar tre underskott.

19 juli 2019 19:34

I Boverkets årliga enkät uppgav 127 kommuner att de har ett underskott av särskilda boendeformer för äldre, vilket är en ökning från förra året då 116 kommuner uppgav underskott.

– Det byggs och byggs, men inga bostäder som vanliga pensionärer har råd med, säger Yvonne Lindblom, ordförande på SPF:s pensionärsförening i Danmark–Funbo.

Av Uppsala läns åtta kommuner uppger Knivsta, Älvkarleby och Heby underskott på särskilda boenden för äldre. Tierp, Håbo, Uppsala och Östhammars kommun däremot, uppger balans på bostadsmarknaden för äldre. Enköpings kommun rapporterar ett överskott.

– Att det skulle vara balans på bostadsmarknaden i flera kommuner i Uppsala län, är en sanning med modifikation. Det byggs alltför få särskilda boenden för äldre och de nybyggda boenden som finns, har pensionärer inte råd med.

Yvonne Lindblom på SPF vill se att det byggs bostäder i mindre storlek och lägre hyra, med service på plats i huset.

– Vi ser alltför många pensionärer som tvingas bo kvar i sina opraktiska villor tills de stupar för att de inte har råd att sälja huset, säger hon.

Drygt 7100 särskilda boenden för äldre, bedöms börja byggas under 2019–2020 i Sverige. 40 procent av dessa, byggs av privata aktörer, 37 procent av kommunala aktörer och 14 procent av allmännyttan. Trots kommande nytillskott uppger var tredje kommun att de fortfarande kommer ha ett underskott inom två till fem år, enligt uppgifter från Hem & Hyra.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa