Allt fler hyr i andra hand

En tuff bostadsmarknad gör att andrahandsuthyrningarna ökar. Men det finns många exempel på när uthyrningarna gått fel. Sveriges bostadsrättscentrum uppmanar därför bostadsrättsföreningar att ha tydliga regler.

2 december 2018 16:16

Sveriges bostadsrättcentrum (SBC), berättar att andrahandsuthyrningen i stort ökar. Det har även gjort att frågorna kring uthyrningar ökar.

För att hyra ut i andra hand krävs ett godkännande från bostadsrättsföreningens styrelse eller hyresnämnden. Och allt oftare behöver bostadsrättsinnehavaren ange ett skäl till uthyrningen. Men samtidigt ser SBC gärna att bostadsrättsföreningar har ännu tydligare regler.

– Det finns flera exempel på när andrahandsuthyrningar har gått fel och där föreningen har fått ta på sig kostnaden. Bostadsrättsföreningar som har tydliga regler och som är förberedda på hur de ska agera vid fall där det sker olovlig bostadsuthyrning har mycket att vinna, säger Stefan Lindberg, affärsområdeschef juridik på SBC.

Den ökade andrahandsuthyrningen har även lett till att korttidsuthyrning ökar. Men allt färre bostadsrättsföreningar tillåter det då det kan tolkas som kommersiell hotellverksamhet. Att olovligen hyra ut en lägenhet kan innebära rättsliga konsekvenser och i värsta fall tvångsförsäljning.

– Valet att förbjuda andrahandsuthyrningar grundar sig ofta i att skydda föreningen och dess medlemmar från otrygghet, oreda samt att rutiner inte hålls. Korttidsuthyrningar kan leda till höjd risk för skadegörelse och kriminalitet, säger Stefan Lindberg.

Totalt anser dock 83 procent att man ska få hyra ut i andra hand, enligt Sveriges bostadsrättsrapport.

Så bör en bostadsrättsförening agera vid en olovlig uthyrning

Tydliga stadgar med vad som gäller

Se till att de beslut som har tagits kring andrahandsuthyrningen överensstämmer med bostadsrättslagen och står inskrivna i föreningens stadgar. En förening kan också välja att ta ut en avgift för uthyrning och för att detta ska vara giltigt behöver det också stå i stadgarna.

Hör med grannarna

Enligt Sveriges Bostadsrättsrapport skulle 38 procent vända sig direkt till styrelsen medan 21 procent skulle avvakta om de misstänkte att en granne olovligt hyr ut sin bostad. Uppmana därför grannarna att prata med styrelsen om de misstänker att någon hyr ut olovligt i andra hand.

Snabba och skriftliga varningar

Gör en skriftlig rättelseanmaning till den som missbrukar reglerna. En styrelse som får veta att en lägenhet i föreningen hyrs ut olovligt har två månader på sig att skicka en rättelseanmaning. En olovlig uthyrning som inte uppmärksammas med en varning inom rätt tid kan uppfattas som att den är accepterad. För att en bostadsrätt ska kunna förverkas ska rättelseanmaningar ha skickats ut.

Vid skada

Om skador skett som en konsekvens av olovlig uthyrning kan föreningen kräva ersättning av bostadsrättshavaren som ansvarar för lägenheten även under uthyrningsperioden.

Källa: Sveriges Bostadsrättscentrum

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
David Rydell