Annons

Här får du tid för livet

Med inställningen ”svårt är roligt, enkelt är tråkigt” arbetar nu det innovativa fastighetsföretaget Sisyfos med utvecklingen av samhället Walloxen i Knivsta. Här är inte bara läget njutbart, här ges förutsättningar för ett hållbart liv.

Knivsta 22 september 2020 15:03
Detta är en annons som är köpt av ett företag.

Alldeles intill sjön Valloxen i Knivsta, omgiven av vacker natur som skogsmak och parker, har Margarethaskolan sin verksamhet i en vacker, vit, drygt hundra år gammal stenbyggnad. Här uppmuntras barnens kreativitet och olika styrkor, och skolans pedagogik är liksom dess läge bidragande till varför Sisyfos nu arbetar med att utveckla platsen. 
   Att förädla fastigheter och livsmiljöer är kärnan i Sisyfos verksamhet där befintliga miljöer med en historia ofta utgör kärnan. Detta utgör förvandlingen av Wenngarn i Sigtuna exempel på. Att Sisyfos gillar utmaningar förstår man när de även tagit sig an Dragon Gate norr om Uppsala.
   – Vi vill förvalta en historia samtidigt som vi utvecklar mer hållbara samhällen. Att hitta och skapa balans mellan nytta och nöje för de som bor, verkar och vistas på platserna är centralt i det vi tar oss an. Vi kallar det ett nygammalt sätt att leva, säger Olle Larsson, vd för Sisyfos.

Margarethaskolan – som är hjärtat i Sisyfos nuvarande samhällsprojekt Walloxen – flyttar under hösten in sin verksamhet i helt nybyggda lokaler intill det befintliga skolhuset. I den nya byggnaden har få hållbarhetsaspekter lämnats åt slumpen, och några som varit högst delaktiga i den nya skolans utformning är barnen.
   – För oss var det en självklarhet att ta barnens tankar, önskemål och drömmar i beaktning. Det är de som ska trivas här. Med hjälp av deras kreativitet blir det exempelvis en scen för uppträdanden, pizzaugnar, solceller på taket, en pulkabacke med snökanon, och inte minst platser att bara vara på, berättar Olle.
   Skollokalerna kommer också rymma mer än skolverksamhet. Här kommer företag kunna bedriva sin verksamhet, skolmatsalen är lika mycket restaurang – dit alla är välkomna för att äta – och i den välplacerade salen där idrottslektioner ska hållas är planen att det även kommer anordnas såväl mässor som konserter.
   – De flesta skollokaler står tomma större delen av dygnet. Här vill vi att det ska vara liv och rörelse i så stor utsträckning som möjligt. En plats för unga, äldre och alla däremellan att mötas, förklarar Olle. 

Efter att skolbarnen flyttat över till de nya lokalerna kommer det gamla skolhuset att varsamt byggas om till flerbostadshus, vilket blir en del av det bostadsområde som under hösten växer fram i bysamhället Walloxen. Utöver skolhuset byggs också radhus och lägenheter för både den sociale och den som föredrar lugn och ro. 
   – Att uppleva gemenskap och att ha nära till utbyte av andra människor är något jag tror på, som vi mår bra av. Men vi har alla också behov av egentid och utrymme för reflektion. Här får du möjlighet till båda delarna med naturen inpå knuten och hänsyn tagen till sjöutsikten från alla bostäder, samtidigt som vi optimerar förutsättningarna för samvaro med andra människor – när du känner för det, förklarar Olle.

I samhället Walloxen finns sedan tidigare en vårdcentral i ett av de äldre husen. Fler företag och verksamheter kommer successivt etablera sig i området och snart står både ett orangeri och en byggnad för kretsloppsodlig, så kallad akvaponik, klara. Här kommer det odlas både grönsaker och fisk. Året om. Grönsakerna kommer serveras i restaurangen och säljas i orangeriet som också ska rymma ett café och en handelsträdgård. Orangeriet blir även platsen för skolans NO-lektioner.
   – Om vi har möjlighet att använda naturens resurser mer effektivt så är det klart vi ska göra det. Och mer närodlat än så här blir svårt att få, konstaterar Olle.

Olle fungerar som en moderator och navet i det cirkulära arbetssätt man har i utvecklandet av Walloxen. Han har en tydligt ödmjuk inställning till att varje individ har olika perspektiv att bidra med och att det är tillsammans man skapar de bästa resultaten. Något som också är tongivande är att det inte är förbestämt hur allt ska lösas.
   – Vem köper ett pussel som är enkelt? Ska man känna lust att göra något ska det vara roligt, och det blir inte roligt om vi inte utmanar oss själva. Det vi gör ska också medföra någon nytta – att i någon mån göra världen bättre. Med Walloxen vill vi hjälpa till att utveckla samhället till det bättre, konstaterar han.
   Bilden är också tydlig över vilka effekter han vill att det ska ge. 
   – Jag har en vision om att skapa möjligheter för människor, nära och kära att vara mer närvarande, både i nuet och tillsammans med varandra. Att få livspusslet att gå ihop samtidigt som man får utrymme att leva sitt liv till fullo, säger Olle avslutningsvis.

FAKTA

Just nu byggs samhället Walloxen upp runt Margarethaskolan, strax intill sjön Valloxen i Knivsta. Bakom samhällsutvecklingen står Sisyfosgruppen som bland annat ägnar sig åt destinations- och fastighetsutveckling.

Här kan du läsa mer om att leva och bo på Walloxen. 

Den här annonsen är producerad av en kommersiell skribent på UNT. Den är alltså inte skriven av någon av våra journalister.

Walloxen
Annons
Walloxen

Hållbarhetsfrågor tas till sin spets i Knivsta

Annons
Walloxen

Ta plats i ditt andra vardagsrum – på Walloxen

Annons
Walloxen

Upplev ett stänk av medelhavet i Knivsta

Annons
Walloxen

Här får barnens kreativitet blomma

Annons
Walloxen

Så blir skolan när barnen får bestämma

Visa fler