Vi har råd med ännu bättre omsorg

22 november 2018 06:00

Med anledning av insändare från Ulla Ohlander, Nils Råmbin och Monica Thakur vill jag lämna följande kompletterande information. Som avdelningschef Yvonne Jonsson svarat har den som är över 65 år möjlighet att ansöka om vård- och omsorgsboende via en biståndshandläggare. Om ansökan inte beviljas kan beslut överklagas i förvaltningsdomstol, som också via Inspektionen för Vård och Omsorg kan involveras om ansökan beviljas men inte anses verkställd inom rimlig tid.

Jag vill framhålla att Uppsala kommun under den senaste mandatperioden har klarat lagens krav att tillgodose biståndsbedömt behov av särskilt boende. Vi har dock råd att investera i en ännu bättre omsorg för Uppsalas äldre. Det handlar då inte minst om att satsa på en ny form av boende, så kallat biståndsbedömt trygghetsboende eller ”mellanboende”. Tillkomsten av denna boendeform kräver ändrad lagstiftning, som är på väg genom riksdagen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Staffan Yngve