Uppsala fick 5 600 nya invånare förra året och kommunen har nu passerat 230 000. Samtidigt minskade befolkningen i Stockholms län för andra året i rad. Inte med mycket, 1 676 personer, men Stockholms handelskammare varnar för att de höga bostadspriserna i kombination med amorteringskraven gjort huvudstaden för dyr för nybildade familjer. Utflyttningen drivs av negativa tal för 0-9-åringarna och 30-44-åringarna. 

De båda trenderna hänger ihop och Uppsala är fortfarande prisvärt, och även attraktivt med två universitet och en gynnsam arbetsmarknad. Därmed kan planeringen för ett växande Uppsala fortsätta, och i söder är rätt väderstreck. Men om det verkligen kommer att byggas "ett nytt Sundsvall" mellan Bergsbrunna och Lunsen, det återstår att se.

 

Planerna på 21 500 bostäder vid norra Lunsen är svåra att ta in, liksom att det ska byggas 800 lägenheter per år i 25 år (2025-2050) med plats för 58 000 nya invånare. Lite mer konkret blir det om man tänker sig fem nya Gottsunda där i skogen. Eller när man förstår att det handlar om tio nya grundskolor och ett 30-tal förskolor, samt all annan service som kommer att behövas. Det är en ny medelstor svensk stad som ska anläggas.

För lite äldre Uppsalabor går tankarna till 1980-talet och Alsike stad. Den skulle ha 35 000 invånare, och det var ändå bara början på ett sammanvuxet Uppsala-Arlanda-Stockholm. Särskilt minns i alla fall jag skisserna på esplanaden i ”stadens” centrum, torgen och folklivet. Det kom en 1990-talskris emellan. Det blev i stället ett villaområde i skogen med en buss till Knivsta.

 

Jämförelsen är adekvat, men ändå orättvis. Givetvis kommer även 20-, 30- och 40-talen att innebära lågkonjunkturer, en och annan svår finanskris, kanske en klimatkris och vem vet vad i övrigt. Men den stora skillnaden är konkreta planer på en kapacitetsstark kollektivtrafik, samordning mellan stat, region och kommuner samt Uppsalas redan starka befolkningstillväxt under en lång rad år, 54 000 på 20 år.

Planeringen måste göras, och mycket tyder på att det finns en realistisk bild av efterfrågan. Enligt kommunalrådet Erik Pelling (S) (UNT 12/2) kan det behövas justeringar utifrån kommunens förmåga och marknadsläget. Man är också medveten om den ändrade befolkningsstrukturen, med ökande efterfrågan på billiga hyresrätter och en mättad marknad för exklusiva bostadsrätter.

En liten varning för storhetsvansinne är ändå på sin plats. Släpp det här med Sundsvall. Ett växande Uppsala, i en takt där servicen hänger med och attraktiviteten består, det räcker bra så.