SD vill styra polisen

Polisens uppgift är att upprätthålla lag och ordning, inte att tjäna ett visst parti.

29 oktober 2015 11:44

Denna princip är självklar i demokratiska rättsstater. Men en av Sverigedemokraternas mest tongivande politiker, Ted Ekeroth, vill upphäva den.

På sitt Twitterkonto skrev han den 19 oktober följande: ”Dagens polischefer ska bort när vi tar makten. Varenda en ska väck och ersättas med riktiga poliser.”

I ytterligare ett inlägg hette det ”Tro mig. När vi tar makten ska vi visa hur lätt det är att ersätta oduglingar.”

Och i ännu ett: ”Jo, polischeferna är oftast sossar som är del av problemet.”

Ekeroth är ordförande för SD i Lund och den som är ansvarig för tilltaget att lägga ut adresslistor till flyktingboenden på Facebook, som en indirekt uppmaning till fler brandattentat. Ståndpunkten att samtliga landets polischefer ska bytas ut på partipolitiska grunder finns naturligtvis inte i partiprogrammet.

Men att Ekeroth utan reaktioner från partiledningen kan uttrycka sig på detta sätt säger allt om vilka attityder som präglar partiet.

Det räcker, som Göteborgs-Postens Susanna Birgersson konstaterat, med uttrycket ”när vi tar makten”. Andra partier talar om att vinna nästa val. SD tänker sig ett totalt maktövertagande. Och det är naturligtvis först efter ett sådant, när övriga partier eliminerats, som det är möjligt att förvandla polisen till ett redskap för Sverigedemokraterna.

Den som känner sig osäker om vad en sådan ordning skulle innebära kan läsa följande på Wikipedia:

”Polisstat är en stat där en maktfullkomlig poliskår … upprätthåller ordningen med hjälp av godtyckligt övervakande, censur, frihetsberövande (och) angiveri … utan att medborgarna har tillbörligt skydd från domstol eller någon annan rättsinstans. En polisstat skiljer sig därför från en rättsstat.

En polisstat … är inte en fungerande demokrati då den inte längre är en rättsstat.”

Citatet är från introduktionen av Wikipedias artikel om begreppet polisstat. Mycket mer kunde sägas, men formuleringarna är en enkel bruksdefinition av ett samhälle där polisen har till uppgift att skydda ett härskande parti i stället för att skydda medborgarna från brott.

Det är mycket möjligt att många polischefer är socialdemokrater – detta parti har ju länge varit Sveriges största. Andra står förstås närmare något annat parti. Men själva definitionen av deras uppdrag är att värna lag och rätt och skydda människor från våld och hot.

Det är det som Ekeroth inte accepterar. Och hans formuleringar är heltäckande – samtliga polischefer i landet ska bort och det ska ske när hans eget parti ”tagit makten”. Partiet ska styra polisen. Wikipedias artikel illustreras av emblemet för östtyska Stasi.

Åsikterna är normala i de politiska kretsar där Ekeroth rör sig. Nu uttrycks de bara mer öppet än tidigare.

30/10 2015

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!