Konspirationer kan inte avföras

Palmemordet kan inte avföras från listan över möjliga konspirationer mot ledande politiker, skriver Gunnar Wall.

2 mars 1916 09:42

Mordet på Olof Palme har lett till spekulationer i 30 år. Mycket av dessa spekulationer har utgått från argument som är i strikt mening ovidkommande. Håkan Holmberg pekar alldeles riktigt (28/2) på att det inte alls finns något nödvändigt orsakssamband som säger att ett mord på en stor politiker måste ha en förklaring med storpolitiska dimensioner. Det kan lika gärna vara begånget av en ensam förvirrad gärningsman.

Av begripliga skäl är det svårt att sammanställa statistik över andelen politiska mord som är följden av komplotter respektive bara handlar om en enskild persons agerande - bland annat för att vi inte alltid vet sanningen i de enskilda fallen.

Men politiska mordkonspirationer som bottnat i maktstrider har alltid förekommit: Julius Caesar, Gustaf III och Abraham Lincoln är bara några berömda exempel. Och nyligen lyfte Sveriges regering frågan om vår egen Dag Hammarskjölds död i FN för att få fram nya fakta kring uppgifter som pekar på att han kan ha fallit offer för en komplott.

Det finns inget som säger att mordet på Palme måste avföras från listan över möjliga konspirationer. Spaningsledaren Dag Andersson flaggade på den gångna veckans pressträff för vikten av att närmare utreda de många tipsen om walkie-talkies runt mordplatsen.

Men Håkan Holmberg verkar ha bestämt sig för att allt detta är irrelevant. Det mest påtagliga argumentet i hans text är att ”konspirationsteorierna skymmer bilden av Olof Palmes faktiska politiska gärning”. Han menar att detta är ”ett gott skäl att ta till sig att mordet sannolikt hade en annan förklaring”. Det är sakligt sett ett rätt innehållslöst argument i den debatt som just handlar om vad som egentligen hände på Sveavägen.

Gunnar Wall

Journalist och författare

Svar: Jag skrev mycket riktigt att konspirationsteorierna skymmer bilden av Olof Palmes faktiska politiska gärning. Men jag påstod ju inte att detta var ett argument för att avvisa teorier av detta slag till förmån för en mindre spektakulär förklaring. Det hade, som Gunnar Wall skriver, varit helt innehållslöst.

Sammantaget är min uppfattning att så länge som ingenting annat kan ledas i bevis så förblir bilden av Christer Pettersson som gärningsman den minst osannolika.

Andra omständigheter kan självklart komma i dagen, men som allmän regel gäller att konspirationer mycket sällan går att hålla hemliga under så lång tid som nu har gått efter mordet.

Håkan Holmberg

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!