EU:s värsta kris

”EU borde kunna bättre än så här.”

4 september 2015 14:21

Så sa utrikesminister Margot Wallström (S) härom dagen och det är en bra sammanfattning av läget. EU lider av sin värsta kris någonsin, och det vill inte säga lite.

Unionen skapades som ett fredsprojekt av några entusiastiska europeiska länder som hade andra världskriget i gott minne. Nu skulle Europa enas och få en allt starkare röst i världen! Till en början gick det bra och samarbetet blev allt djupare. Men när samarbetet började bli verklighet på allvar i och med euron kom också problemen på allvar.

Grekland blev en allvarlig kris. Den grekiska regeringen verkade inte förstå att ett land inte kan fortsätta i evighet att låna hundratals miljarder och tro att man kunde slippa de nödvändiga reformerna. Nu verkar insikten ha kommit, men frågan är fortfarande hur omfattande reformerna blir.

Men dagens kris är betydligt allvarligare. Drygt en miljon flyktingar väntas söka asyl i år i EU-länderna. Hur ska den enorma flyktingvågen hanteras? Med stängda gränser eller öppna hjärtan?

Många av EU:s medlemmar har en minskande befolkning. Särskilt Tyskland står inför en djup kris i befolkningsfrågan. Så det är ingen överraskning att just Tyskland tar emot så många flyktingar. Man behöver dem, helt enkelt.

Men inte alla länder har begripit att flyktingarna är lösningen på krisen i befolkningsfrågan. Tvärtom tilltar motviljan att ta emot flyktingar även i länder med minskande befolkning. När EU nu diskuterar kvoter för medlemsländerna ställer sig flera länder negativa eller vill bara ta emot ett mycket litet antal flyktingar. England ville stänga sina gränser.

Härom dagen visades i tv bilder på ett litet barn som dött i havet under flykten och en gråtande pappa som ensam i familjen klarat sig. De bilderna har skapat massprotester, inte minst i England. Besked kommer nu från den engelska regeringen att man ska ta emot ett antal flyktingar. TV-bilderna är förmodligen orsaken.

Sverige tar emot flest flyktingar per capita, Tyskland tar emot det största antalet, 171 785 personer första halvåret 2015 och det lär bli minst lika många till under resten av året. Men de flesta EU-länder tar bara emot några tusen, om ens det. Kan den inställningen ändras?

Lösningen på krisen är ett närmare samarbete mellan medlemsländerna. Men utvecklingen pekar snarare åt andra hållet. Nationalismen ökar och många medlemsländer vill slå främst vakt om självbestämmandet.

EU:s inrikesministrar ska mötas den 14 september. Då borde man på allvar diskutera hur man bäst ändrar reglerna för flyktingmottagning. Det är orimligt att som i dag lägga ansvaret för mottagandet på några få gränsländer som Italien, Grekland och Ungern. Men man kommer knappast att kunna lösa frågan nu. Det går nog inte att tvinga EU-länder att ta emot flyktingar.

EU borde verkligen kunna bättre än så här.

Gunvor Hildén, fristående kolumnist i UNT

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!