Enögd enmansutredare

Välfärdsutredningen förstärker regeringens dilemma.

9 maj 2017 16:45

I fjol redovisade kommunerna och landstingen ett överskott på 25 miljarder kronor, 10 miljarder mer än året innan. Betyder det att många kommuner börjat ta ut övervinster? Nej, alla är ense om att överskott är nödvändigt för att ha råd med investeringar, för att långsiktigt trygga verksamheten och ha en buffert som klarar kostnadsvariationer för till exempel löner och räntor. Det gäller både offentliga och privata verksamheter.

Enmansutredaren Ilmar Reepalu presenterade i går slutbetänkandet i Välfärdsutredningen. Och han står fast vid sitt tidigare förslag om ett vinsttak för privata välfärdsföretag, trots massiv kritik av många remissinstanser. Men enligt Reepalu går det inte att komma vidare bara genom ökade kvalitetskrav. Vinsttaket måste också finnas där.

Det är tydligt att utredaren haft en speciell utgångspunkt vad kvalitet beträffar. Han ser ett samband mellan sämre kvalitet och ökad vinst. I företagarens intresse ligger att spara så mycket som möjligt för att öka vinsten. Det har liksom aldrig fallit Reepalu in att bättre kvalitet, i kombination med valfrihet, kan ge högre vinst. Hans slutsatser blir därefter.

Ilmar Reepalu ser stora problem med att formulera kvalitetskrav och följa upp kvaliteten i välfärdssektorn. ”Det är ingen enkel sak”, som han skrev på DN Debatt i går, då det rör sig om svårmätbara värden och då uppföljningen dessutom skulle öka den administrativa bördan i verksamheterna. Att hugga till med ett vinsttak går däremot utmärkt, det är till och med en förutsättning för att kunna ställa kvalitetskrav. Enligt Reepalu.

Många remissinstanser tyckte tvärtom att vinsttaket var problematiskt. ”Utredningen har inte visat att det finns övervinster”, skrev exempelvis Konkurrensverket. Revolten mot utredningen har också hörts från regeringspartierna på kommun- och landstingsnivå. Den ”skrämmer bort kompetenta företagare”, enligt S och MP i Region Skåne. Lars Stjernqvist (S), kommunalråd i Norrköping, anser också att man bör överge vinstfrågan och rikta in sig på kvalitet och likvärdighet i välfärden.

Vinster i välfärden är en het politisk potatis då Vänsterpartiet utlovats ett ”skarpt förslag” under mandatperioden. Det var till och med avgörande för att Stefan Löfven kunde bilda regering efter valet. Men ett förslag som innehåller ett vinsttak har inga som helst förutsättningar att få stöd i riksdagen, det stod klart efter allianspartiernas kommentarer till slutbetänkandet. ”Varför skulle det inte gå att mäta kvalitet i välfärden”, frågar man sig bland annat.

Alla vill ha bort oseriösa aktörer från välfärdssektorn. När vänsterns vinststopp ställs mot alliansens kvalitetskrav borde valet av samtalspartner för regeringen vara lätt. Men det är ack så svårt för en splittrad och bakbunden socialdemokrati. Avgörandet närmar sig och av sin egen utredare fick man ingen som helst hjälp på traven.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!