Enkelriktat förslag

Kraven på en likvärdig utbildning gäller alla religiösa friskolor.

13 september 2016 00:40

Liberalernas kommande förslag om att förbjuda religiösa friskolor saknar inte poänger. Alla försök att kringgå läroplanen måste stävjas och alla elever ska ha rätt att få samma undervisning i till exempel idrott, biologi och sex och samlevnad. ”Skolan får aldrig bli en förlängning av föräldrarnas kulturella och religiösa uppfattningar – den svenska skolan ska vara en fristad från just detta”, som fyra ledande L-politiker skriver på DN Debatt (12/9). Så långt allt väl.

Men förslaget motiveras med hänsyn till de nyanlända eleverna och ses som ett sätt att motverka segregation. ”Tyvärr riskerar de religiösa friskolorna att bli en samlingspunkt för nyanlända barn som än mer isoleras från det svenska samhället”, skriver man.

Detta riskerar att bli kontraproduktivt. Det finns föräldrar i förorten som vill låta sina barn växa upp med hedersnormer och de kommer snarare att bli stärkta i sin uppfattning om muslimska friskolor förbjuds. Om barnen tvingas gå i svenska skolor kan greppet om dem stärkas utanför skoltid. I värsta fall får de inte gå i skolan alls.

De flesta utlandsfödda föräldrar önskar inget hellre än att barnen integreras i det svenska samhället. Segregationen kommer i huvudsak från boendet och det fria skolvalet kan vara en väg ut ur detta. Nu vill Liberalerna begränsa valfriheten, men det kommer varken att göra från eller till för de barn som berörs.

Elva muslimska friskolor (och kanske någon ansökan om nyetablering) är inte mycket till samlingspunkt för hundratusentals nyanlända. Att beskriva dessa skolor som roten till många stora samhällsproblem gör sannolikt att fler vänder sig bort från samhället. De elva som finns kommer att försvinna när de inte får ta in fler elever, och förbudet mot muslimska friskolor kan bli ett större problem än vad själva skolorna någonsin varit.

”Det går att granska lokaler, jämföra resultat på matteprov och räkna antalet behöriga lärare, men det är svårt att inspektera vilka värderingar som ligger bakom en verksamhet”, skriver politikerna. Det är sant, men det gäller givetvis också de 54 friskolor som drivs av kristna samfund. Tycker alla bakom dessa att Charles Darwin var en stor forskare? Hur ser man på preventivmedel, abort och homosexualitet? Frågorna är i stort sett desamma som angående muslimska friskolor, liksom bevekelsegrunderna för föräldrar som sätter sina barn där.

Liberalerna börjar i fel ände. Om det inte går att se till att alla elever får en likvärdig undervisning måste detta åtgärdas. Men att kristna friskolor har fått verka i lugn och ro under 25 år, samtidigt som man ringer i larmklockan när muslimska samfund vill utnyttja samma rätt väcker frågor. Som det framställs riskerar förslaget att få helt andra reaktioner än vad som avsetts.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!