Bilden klarnar om SD

Sverigedemokraternas mål är att förändra Sverige i grunden.

8 augusti 1916 15:59

Riksdagsledamoten Kent Ekeroth (SD) har gjort sig känd som flåbusen som slåss med järnrör, sprider rasistiska uttalanden omkring sig och har starka kopplingar till sajten Avpixlat. Många har förundrats över att han ändå fått stanna kvar i ett parti som säger sig vilja rensa ut alla rasister, och dessutom på en så viktig position som rättspolitisk talesperson och ledamot i justitieutskottet. Under den gångna helgen klarnade bilden.

I förra veckan gick Ekeroth på sin Facebook-sida till storms mot asylsökande som demonstrerade mot de nya, stramare asyllagar som nyligen trätt i kraft: ”Avskyvärt att asylsökande tar sig friheten att säga till Sverige vad vi borde göra”, tyckte han. Han ansåg vidare att rätten att demonstrera i Sverige borde vara förbehållen svenska medborgare. Och slutligen att asylsökande borde låsas in under ansökningsprocessen: ”detta är ytterligare ett argument varför asylsökande inte ska få vistas fritt”, skrev han, syftande på demonstrationen.

Kent Ekeroth ifrågasatte alltså en rad grundlagsskyddade rättigheter samt internationella avtal och konventioner, vilket han också vidhöll när han konfronterades av medier. Kunde detta vara tillfället då SD-ledningen slutligen tog honom i örat och sa att det fick vara nog?

Ingalunda. Partisekreteraren Richard Jomshof gav i helgen sin partikollega fullt stöd och sade till TT att det handlar om ”fullt rimliga uttalanden”. Av hänsyn till ”rikets säkerhet” vill också Jomshof att asylsökande ska låsas in, om än i ”värdiga boenden”. Rätten att demonstrera och uttrycka sin åsikt, fastlagd i grundlagen, FN-konventionen om mänskliga rättigheter liksom i EU:s stadgar, bör också ifrågasättas. Enligt Sverigedemokraterna.

Kent Ekeroth agerar alltså helt enligt partilinjen när han far ut mot asylsökande. De agerar ”som om de har en rättighet att vara här”, skriver han. Vilket de förstås har enligt alla nu gällande lagar. Men det är en rätt de kan mista om Sverigedemokraterna kommer till makten i Sverige. Det finns gott om exempel som förskräcker. I länder som Ryssland, Ungern och Turkiet har fri- och rättigheter tagits bort en efter en. Och i Polen har det gått hisnande snabbt att begränsa pressfriheten och yttrandefriheten sedan partiet Lag och rättvisa tagit över styret.

”Att ett politiskt parti vill riva ned den demokratiska rättsstaten är ingen liten sak”, skrev UNT:s politiske chefredaktör Håkan Holmberg (1/12 2015), och gav en rad exempel på SD-uttalanden som skulle kunna leda till grundläggande förändringar av det demokratiska samhället. Varje uttalande för sig har fällts av till synes ostyriga medlemmar på olika håll i partiet. Men tillsammans ger de en bild av en politisk rörelse som vill långt mycket mer än att minska invandringen. Det borde nu vara uppenbart för alla.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!