Är värdegrunden på låtsas?

Hur förhåller sig public service-företagen till sin egen värdegrund?

27 september 2016 14:45

Frågan måste ställas på nytt sedan Aktuellt i förra veckan lät chefredaktören för den nazianstrukna tidningen Nya Tider ostört påstå att hans tidning innehåller ”sanningar” som vanliga tidningar ”förtiger”.

I Nya Tiders monter på bokmässan i Göteborg skulle en ökänd förnekare av Förintelsen ha framträtt. Framträdandet blev inte av, men att det planerades säger allt om falskheten i redaktör Suks bild av sin tidning. Banden mellan honom och uttalade nazistiska våldsgrupper är välkända – men var tydligen helt okända för bokmässans arrangörer när kontraktet om montern skrevs.

Bokmässan är en privat, kommersiell verksamhet och måste själv ta ansvar för vilka utställare man accepterar. Sveriges Television, liksom Sveriges Radio, är ett public service-företag vars sändningstillstånd säger att verksamheten ska ”värna det demokratiska statsskickets grundidéer, principen om människors lika värde”.

Hur bör man mot den bakgrunden förhålla sig till personer som avsiktligt ljuger om historien, som ett led i en fortgående hatkampanj mot judar (eller andra grupper) och som uttryckligen tar avstånd från tanken på alla människors lika värde? Är värdegrunden plötsligt bara en ståndpunkt bland andra? Ska public service-företagen förhålla sig neutrala inför det som står i deras egna sändningstillstånd?

I ett minnesvärt debattprogram i TV2 ställdes Jacob Ringart från organisationen Förintelsens överlevande inför en nazist som reagerade med iskallt förakt på frågan om hur hon såg på honom som jude. Ringarts kraftfulla och känsloladdade vittnesmål om nazismens verklighet borde ha fått ansvariga på TV2 att skämmas som skolpojkar.

Vid ett annat tillfälle lämnade Hedi Fried, den kanske mest kända svensk som överlevt Förintelsen, en tv-studio när en analfabet till programledare bjudit in en nazist för att ”diskutera Förintelsen”. Själv var jag ytterst nära att göra detsamma i en radiodebatt när det visade sig att det samtal som jag inbjudits att delta i skulle vara mellan mig och en nazist – men hade jag lämnat studion så hade förmodligen nazisten fått hållas, precis som i Aktuellt-intervjun förra veckan.

Att förneka Förintelsen är inte en åsikt utan en avsiktlig och kalkylerad propgandalögn i syfte att än en gång göra den nazistiska mytbildningen om judar som ondskefulla fiender till mänskligheten trovärdig. Detsamma gäller alla andra varianter av antijudiska fantasier, liksom motsvarande fantasier om andra grupper. Personer som inte begriper så enkla saker bör inte anförtros någon form av programansvar i något public service-företag.

Aktuellt-intervjun måste naturligtvis bli ett fall för Granskningsnämnden. Och vi som betalar licens och uppskattar public service-tanken har rätt att vänta oss att medarbetarna får lära sig skilja på avsiktlig lögnpropaganda och politisk debatt.

Håkan Holmberg

Politisk chefredaktör

Signerat

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!