Women's boat to Gaza bryter blockaden

Sveriges politiker bör sluta upp på Ship to Gazas sida, skriver Jeannette Escanilla.

2 augusti 1916 13:46

Situationen i Gaza, ”världens största utomhusfängelse”, är fortsatt mycket, mycket allvarlig. I över 60 år har konflikten mellan Palestina och Israel pågått och ingen förbättring av situationen syns till. Tvärtom. Ockupationsmakten Israel fortsätter att öka det hårda förtrycket på palestinsk mark. Värst utsatt är Gaza. Den lilla landbiten med kust mot Medelhavet har varit i blockad i nästan10 år och ingen ljusning syns. Israel kontrollerar alla gränsövergångar och vattnen utanför kusten. De bestämmer vad som kommer in till och ut från den lilla landremsan med ungefär 1,8 miljoner innevånare. Det gäller allt, byggvaror, förnödenheter, människor, bistånd med mera.

Detta har gjort att situationen för Gazaborna är förtvivlad. I princip fungerar ingenting av det vanliga samhällslivet. Brist på vatten, olja och el, material till återuppbyggande av allt som Israel bombat sönder under de många överfallen under blockadtiden. Inte minst förstördes många bostäder, byggnader och annan samhällsinfrastruktur, inklusive biståndsfinansierade projekt, under de förödande överfallen i september 2008 och under sommaren 2014.

Ship to Gaza har vid flera tillfällen försökt bryta blockaden sjövägen men varje gång stoppats och attackerats, på internationellt vatten, av israeliska styrkor. Alltid med våld som drabbat de ombordvarande kraftigt och med dödlig utgång vid ett tillfälle. Något som världssamfundet upprörande nog inte reagerat på med den kraft som skulle drabbat vilket annat land som helst.

Detta hindrar dock inte att nya försök görs att stoppa blockaden. Nu görs ett nytt försök med ”Women's boat to Gaza”. En båt med enbart kvinnlig besättning. Symboliskt eftersom vi vet att de som drabbas allra värst av blockaden mot Gaza är kvinnor och barn. Det är de som lider mest av vattenbrist, matbrist, elavbrott, avsaknaden av riktiga hem och att se palestinska barn dödas. Vi hoppas att detta försök lyckas. Att bryta blockaden av Gaza är troligen det viktigaste steget för att stoppa israelernas fortsatta förtryckande av palestinierna.

Jag uppmanar Sveriges politiker och alla att sluta upp på Ship to Gazas sida i kampen för palestinsk frihet.

Solidaritet med Gaza, tillsammans kan vi bryta blockaden!

Jeannette Escanilla
Landstingsledamot (V) och Palestinavän

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!