Vilse i politiken

”Vem ska jag tro på, tro på, tro på när, tro på när allt är såhär”, sjöng Di Leva för några år sedan. Så känner jag det också när de politiska partierna gick ihop som en allians. Den idealistiska inriktningen hos ett parti slätades ut och försvann. Jag hade sedan många år hållit på Centerpartiet som i sitt partiprogram arbetade för det jag tycker är viktigt. Bland annat:

1 september 2015 13:25

- Värna den lilla männi­skan.

- Värna familjen.

- Gynna småföretagen.

- Arbeta för en god miljö

Och framför allt:

- Hela landet ska leva!

Vad har hänt med detta? Jo, i halva landet står bygder med tomma hus och skolor. Affärer försvinner och det ena jordbruket efter det andra läggs ned. Inga avbetade ängar längre, där det snabbt växer igen. Hårt arbetande bönder får en bråkdel i betalning för den mjölk de producerar. Inga av de politiska partierna framhåller att vi måste vända den här trenden! Något parti borde prioritera dessa frågor som de viktigaste för Sverige. Varför inte satsa på landsbygden annat än som rekreationsorter i stället för att förtäta städerna in absurdum! Satsa på unga som vill starta eget och flytta ut från städerna och ge bönderna rejält betalt för mjölken. För mejeriprodukter vill vi ha och helst från landets egen produktion.

Det parti som kraftigt framhåller detta som sin viktigaste fråga ska jag ge min röst vid nästa val.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Marianne Fohlström