Vill Byggnads ha kvinnor?

Stelbenta gamla könsroller frodas inom LO-facken, skriver folkpartisten Fredrik Malm.

27 maj 2015 10:51

Fackförbunden Byggcheferna och Byggnadsarbetareförbundet har startat en kampanj för att göra upp med machokultur och förlegade attityder om jämställdhet inom byggbranschen.

Detta är både bra och viktigt. Endast 1 procent av medlemmarna i Byggnads är kvinnor, och det är ingen vild gissning att många kvinnor inte känt sig hemma i jargongen på byggarbetsplatserna. På Byggnads nya kampanjsajt står att läsa: ”Vi vill skapa en modern och attraktiv bransch där alla trivs och känner sig välkomna”.

Men frågan är om Byggnads verkligen är intresserat av fler kvinnliga byggnadsarbetare? Samma fråga kan man ställa angående de kvinnodominerade LO-förbunden, är de intresserade av fler manliga medarbetare inom sina branscher?

Ett av de mest talande exemplen för hur stelbenta gamla könsroller frodas inom LO-facken hittar vi i svensk fotboll. Där heter distriktsslutspelet för pojkar Cup Byggnads, medan samma slutspel för flickor heter Cup Kommunal. Så könsmässigt prioriterar LO-förbunden sina marknadsföringsinsatser. Det är väldigt förvånande att ingen inom LO tycks ha reflekterat över att två av de största förbunden år efter år reproducerar samma attityd till tiotusentals ungdomar i 16-17 årsåldern: killar ska jobba på bygge och tjejerna i den kommunala omsorgen.

Vem har kommit på idén att Byggnads ska sponsra killarnas fotbollsslutspel medan Kommunal ska sponsra tjejernas? Sannolikt kommunikationsavdelningarna hos respektive fackförbund, de brukar vara de som bestämmer var och hur organisationerna ska annonsera. Eftersom endast 1 procent av medlemmarna i Byggnads är kvinnor så anser man förmodligen att sponsring av flickidrott är att kasta pengarna i sjön.

Om Byggnads och Kommunal på allvar vill göra upp med könsroller inom sina yrkesområden finns en konkret och enkel åtgärd som de kan vidta redan här och nu. Växla sponsoravtalen med varandra. Låt Byggnads sponsra tjejerna och låt Kommunal sponsra killarna. Det vore en nyttig tankeövning för alla inblandade parter och skulle leda till bättre arbetsplatser i framtiden.

Fredrik Malm (FP), riksdagsledamot och ledamot i arbetsmarknadsutskottet

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!