Vi ville men kunde inte

Alliansen har verkligen försökt få till ett hållbart avtal mellan Uppsala Cancer Clinic och Akademiska sjukhuset men vi lyckades inte, skriver läkaren Erik Norberg, FP.

13 maj 2014 11:48

Mycket har skrivits om den tragiska utvecklingen för Uppsala Cancer Clinic (UCC). Politiker och tjänstemän i Landstinget anklagas för att inte ha försökt lösa problemet. Ledningen för Akademiska sjukhuset (UAS) får tala för sig själv. Jag representerar politiken i detta sammanhang.

Först vill jag uttrycka mitt fortsatta stöd för Haile Matheme. Vi har nu fått reda på att UCC ansökt om konkurs, något vi beklagar. Matheme är en erkänt mycket duktig kirurg, specialiserad på svårbehandlad bukhinnecancer. Hans erfarenhet av detta är vida överlägsen alla andras i Sverige, och ju större erfarenhet en kirurg har, desto bättre behandlingsresultat får hon/han.

Som politiker ska vi se till att alla människor får god vård för sin sjukdom. Lars Påhlman har i sin insändare i UNT 6 maj i år gett en målande bild av de konsekvenser konflikten mellan Haile Matheme och hans tidigare arbetsplats för berörda patienter.

UAS kan i dag remittera patienter vid synnerliga skäl, vilket inkluderar lång väntetid eller att läkare anser att en viss patient behöver just UCC:s kompetens. Detta sker mig veterligen inte. Vill man betala ur egen ficka går det bra att söka doktor Matheme, men detta har få i befolkningen råd med. Det strider mot Folkpartiets grundprinciper om jämlik sjukvård.

Denna typ av operationer bedrivs i Sverige på fyra universitetssjukhus, varav UAS är ett. Behovet torde vara cirka 300 operationer i hela landet per år. Frågan är om universitetssjukhusen har kapacitet för detta?

Har då vi politiker försökt? Jag kan bara tala för alliansen och Folkpartiet.

* September 2012: Efter ansökan från UCC förordar alliansen ett avtal mellan UCC och UAS.

* November 2012: UCC inkommer med en förfrågan till UAS om samarbete. UAS anser att man varken har behov av eller möjlighet till ett samarbete.

* November 2012: Ärendet behandlas i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS), som ansvarar för frågan inom landstinget. Folkpartiets representanter lämnar ett särskilt yttrande med krav på att ett avtal mellan UAS och UCC skall upprättas.

* Februari 2013: HSS uppdrar åt sin direktör att ta fram underlag för ett avtal mellan UAS och UCC.

* Mars–april 2013: UAS kan acceptera samarbete under förutsättning att UCC placeras inom UAS område. Patientsäkerheten framhålls som den viktigaste orsaken. Man kan snabbt notera att detta inte är praktiskt möjligt. Patientsäkerheten är ett argument som inom sjukvården ofta används när man vill döda en diskussion. Vem vågar säga emot någon som hävdar att patientsäkerheten inte är tillräcklig? Denna torde vara fullt tillräcklig vid UCC med dagens lokalisation och organisation. Inga akuta problem har hittills uppstått under de 21 månader verksamheten pågått med mer än 200 operationer.

Alliansen fortsätter att via HSS kräva att ett avtal skall upprättas så att patienter kan remitteras från UAS till UCC. Detta skulle medföra att alla patienter skulle få jämlik vård, oberoende av personlig ekonomi. Riksdagsman Ismail Kamil, europaparlamentarikern Cecilia Wikström, dåvarande landstingsrådet Ludvig Larsson och nuvarande landstingsrådet Lina Nordquist, samtliga folkpartister, agerar via tv och debattinlägg för att påskynda ett avtal.

*November 2013: Efter ett års betänketid (!) meddelar landstingets jurister att det inte är juridiskt möjligt att teckna ett avtal. Många landsting har dock utan avtal remitterat patienter till UCC. Man har då också påpekat att UCC var billigare än UAS.

Jo, vi ville verkligen, men vi kunde inte.

Politiker får inte fatta vilka beslut som helst, vi är bundna av lagar och förordningar. Andra jurister har bedömt möjligheten att sluta avtal annorlunda. Men tiden har tyvärr runnit iväg. Juridiken är ju ingen exakt vetenskap, utan föremål för tolkningar i olika instanser.

Jag är som politiker besviken över utgången av denna tvist. Jag är besviken över att det verkar som om sjukhusledningen varken vill eller förmår lösa denna konflikt så att Uppsala får behålla Årets upplänning, Haile Mahteme, i arbete här i Uppsala. Våra patienter behöver hans kunskaper och erfarenhet.

Erik Norberg ( FP)

Leg läkare, ersättare i landstingsstyrelsen

DEBATT

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!