Även om Uppsala län tidigare tros ha varit förskonat från återvändande IS-terrorister kunde vi i förra veckan läsa att Knivsta kommun finns med på Säkerhetspolisens lista över de 41 kommuner som kan behöva ta emot återvändare.

Det ställer krav på verktyg som garanterar att de ställs inför rätta.

300 svenskar har sedan 2012 åkt ned till Syrien och Irak för att ansluta sig till våldsbejakande islamistiska grupper, framförallt till IS. Hälften av dessa har återvänt till Sverige och Säkerhetspolisen bedömer att cirka hundra svenskar fortfarande befinner sig i konfliktzonen.

Artikelbild

Många av dem som rest ner för att kriga för terrorsekten och nu finns i fångläger vädjar till sina hemländer om hjälp att komma tillbaka. Det handlar om människor som antingen begått fruktansvärda handlingar och övergrepp, eller åtminstone hjälpt till att möjliggöra dessa genom att ansluta sig till och stödja terror och krig.

Det borde vara möjligt att dra in medborgarskapet för dessa människor då vi anser att de helt tappat rätten till sådan hjälp från det svenska samhället.

Vi moderater kommer alltid försvara demokrati och mänskliga rättigheter. Det kräver en lagändring, som redan borde varit på plats. Moderaterna har drivit frågan om återkallande av medborgarskap i riksdagen, men justitieminister Morgan Johansson (S) och andra företrädare för regeringen har konsekvent avvisat våra förslag.

Det finns en rad alternativ för hur de svenska IS-terroristerna kan dömas för exempelvis folkmord eller brott mot mänskligheten. Då dessa brott är universella kan man bli dömd för dem i vilket land som helst.

Artikelbild

| Enköping kommunalråd, kommunstyrelsens ordförande, Ingvar Smedlund (M)

Svenska domstolar kan alltså döma terroristerna för sådana brott hemma.

Det kräver dock att IS-terroristerna faktiskt återvänder hem. Ett annat alternativ är att upprätta en internationell tribunal på plats i Syrien eller Irak.

Artikelbild

Oavsett vilket av alternativen som blir utfallet är det viktigt att kommunerna är förberedda för eventuella återvändare. Information måste nå rätt instans för att rätt insatser ska kunna sättas in. Socialförvaltningen bör få direktiv att bryta sekretessen och lämna information om IS-återvändare till polis och åklagare, likt initiativet som Stockholms stad tagit. Sekretess får brytas om en person fyllt 21 och kan misstänkas ha begått brott som leder till minst ett års fängelse.

Den typ av brott som dessa terrorister kan misstänkas för passerar den gränsen med marginal.

Artikelbild

Har återvändarna med sig barn måste socialtjänsten snarast kunna kopplas in för att göra en bedömning av varje enskilt fall.

Rapporter från fånglägren visar att många barn exempelvis är undernärda och kommer att behöva vårdas och omhändertas om de återvänder till Sverige.

Artikelbild

Det är också viktigt för framtiden att förbyggande arbete i form av handlingsplaner mot våldsbejakande extremism finns på plats i alla länets kommuner, för att undvika att exempelvis unga ansluter sig till liknande extrema organisationer. Viktigast är att kommunerna vet vad som ska göras redan från dag ett för att fånga upp återvändande terrorister och i samarbete med polisen och säkerhetspolisen se till att de ställs inför rätta.

Vi är kritiska mot regeringen för att dessa verktyg inte ännu finns på plats.

Artikelbild

Men även om ansvaret ytterst inte ligger på kommunerna, tycker vi det är viktigt att på alla nivåer bidra till att de som understött och bidragit till skräckväldet i Mellanöstern ställs inför rätta. Bara för att staten står handlingsförlamad kan inte landets kommuner, som kommer att drabbas av återvändarna, göra det.

Fredrik Ahlstedt

Artikelbild

| Bara för att staten är handlingsförlamad kan inte landets kommuner göra det, skriver åtta moderater i Uppsala län. (Bild från fängelse i Irak med misstänkta is-anhängare.)

kommunalråd (M) Uppsala kommun

Liselotte Grahn Elg

kommunstyrelsens ordförande (M) Håbo kommun

Ingvar Smedlund

kommunstyrelsens ordförande (M) Enköpings kommun

Klas Bergström

gruppledare Moderaterna Knivsta kommun

Pär-Olof Olsson

kommunalråd (M) Östhammars kommun

Roger Petrini

oppositionsråd (M) Älvkarleby kommun

Ewa Westling Olzon

oppositionsråd (M) Heby kommun

Lars-Göran Birkehorn Karlsen

gruppledare Moderaterna Tierps kommun