Vi satsar på närsjukhus i kommunerna

Östhammar och Tierp hamnar i fokus när den blågröna alliansen satsar på bättre vård, skriver två moderater från Östhammar.

26 augusti 2019 01:00

Vårdkris har blivit ett begrepp jämte alla andra kriser i vårt land. I Region Uppsala har den blågröna majoriteten sedan tillträdet i höstas tagit sig an uppgiften att reformera regionen ur krisen på största allvar.

Regionen är lyckligt lottat med ett av Sveriges bästa sjukhus. Med Akademiska sjukhuset har vi ett flaggskepp med högspecialiserad personal, avancerad utrustning och anpassade lokaler och metoder. Det är också till Akademiska sjukhuset de flesta pengar har gått över åren.

Budgeten är för 2019 på över svindlande nio miljarder. Ändå dras sjukhuset med underskott – ännu ett problem vi lägger fokus på att komma till rätta med orsakerna till.

Tyvärr har alla åren av fokus på Akademiska sjukhuset lett till utarmning av vården på andra platser runt om i länet. Med så mycket patienter styrda till Akademiska har det också lett till att enklare ingrepp blir onödigt dyra då det utförs av ett högspecialiserat, och därmed mer kostnadsdrivande, sjukhus, liksom till överbelastning. I stället för att bibehålla sin kompetens eller utveckla den vidare gör specialister sådant som borde göras av generalister, och dessutom ofta får patienterna åka långväga för att få sin vård.

Men mer pengar är inte alltid svaret. Vi vet att med bättre använda skattemedel kan effektiviteten öka, köerna kortas och patienterna få bättre vård både snabbare och närmare. Med den reform vi redan i år börjar sjösätta kommer fler patienter att kunna behandlas för mer närmare sin hemort.

Principen är att enklare ingrepp och åkommor ska kunna behandlas nära patienten. Akademiska sjukhusets specialistvård ska gå till patienter som behöver just specialistvård. På så sätt kan vi hushålla både med orken hos patienter - som slipper slussas hit och dit runt regionen - och med skattemedlen.

Den reform vi nu rullar ut betyder att både Östhammar och Tierp får sina vårdcentraler uppgraderade till vårdcentra, ett slags närsjukhus. Dessa kommer att kunna erbjuda ett bredare utbud av vårdinsatser inklusive öppen specialistvård och vara öppna dygnet runt. De kommer att ha närvårdsavdelning, röntgen, laboratorium och mobila team. Kompetenserna kommer att inkludera allmänmedicin, psykiatri, barnmedicin och geriatrik.

En del av reformen blir också att närsjukhusen får i uppdrag att samordna vårdinsatserna mellan kommunernas omsorgsverksamhet och regionen vid exempelvis familjecentraler, ungdomsmottagningar och äldreboenden. Hela reformen ska vara genomförd 2030, men redan i år lägger vi grunden för en smartare, effektivare och närmare och humanare vård. För patienten i tiden.

Diana Janse (M)

ordförande för Moderaterna i Östhammars kommun

Allan Kruukka (M)

ledamot i regionstyrelsen från Östhammar

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!