Vi moderniserar ledarskapet i Tierp

Viktoria Söderling förvånar (unt.se/debatt 17/12) genom att dra slutsatsen att vår renovering är ett försök att städa bort socialdemokratin, skriver Sara Sjödal (C).

19 december 2018 11:00

Att flytta två dörrar samt spackla och måla för att anpassa arbetsrummen till moderna arbetsplatser och funktionellt mötesrum med whiteboard i stället för en blekt kommunkarta och diplom från forna dagar är något som borde ha gjorts för länge sedan. Grunden till att flytta dörrarna låg i att avskaffa den gamla strukturen med ett sekreterarrum som måste passeras innan man kommer in till de högt uppsatta politikerna. Det har varit ett otroligt spring genom det rum som är arbetsplats åt en av sekreterarna. Det har medfört att inga sekretessärenden har kunna hanteras i rummet samt att sekreteraren fått alldeles för många frågor kring var kommunalrådet befinner sig och dennes mötesagenda, frågor som inte ska hanteras av medarbetaren eftersom Tierps kommun inte har politiska sekreterare.

Genom dörrflytt har ytterligare ett arbetsrum skapats som medger lika god arbetsmiljö som övriga i korridoren. Dörrflytt är ett sätt att resurseffektivisera samtidigt som kvalitetsutveckling sker.

Viktoria Söderling förvånar (unt.se/debatt 17/12) genom att dra slutsatsen att detta är ett försök att städa bort socialdemokratin.

Är ett sekreterarrum à la sjuttiotalets maktstruktur en del i socialdemokratin för henne så är svaret ja, vi avskaffar gamla strukturer till förmån för ett nytt och modernt ledarskap.

Utmaningen för vår välfärd ligger i att klara av att resurseffektivisera och kvalitetsutveckla utan att tvinga medarbetarna springa fortare. Budgeten för 2018 har Viktoria Söderling själv varit högst delaktig i att ta fram, verkligheten visar vid senaste prognosen i oktober att det blev minus 33 miljoner i stället för plus 20 miljoner. Tierps kommun har aldrig haft ett så stort minus, det är allvar nu. Kommunen har under lång tid haft en oroande ökning av kostnader som inte vägs upp av ökade intäkter i samma takt, under 2018 har brytpunkten passerats och siffrorna blir röda. Förändras inget kommer siffrorna inom en snar framtid inte bara vara röda utan också tresiffriga. För att möjliggöra medarbetarnas delaktighet i att identifiera och genomföra kvalitetshöjande- och resursbesparande förslag måste det temporärt tillföras mer pengar genom skattehöjning i kombination med besparingar, det är att ta ansvar.

Jag beklagar om oppositionsrådet kände sig snuvad på kommunhusets luciafirande med tillhörande pepparkaka.

Men det fanns alternativ, alla de luciatåg som ordnades runt om i våra verksamheter samma morgon i skolor samt på förskolor och våra boenden tack vare kommunens medarbetare vilka aldrig haft en chans att besöka kommunhuset för att ta en luciafika eftersom de alltid är upptagna med den medborgarnära verksamheten. För mig är det en rättvisefråga – antingen bjuder vi alla medarbetare på luciafika eller så avstår vi. Att bjuda in till luciafika med vetskapen om att det bara är några utvalda på framförallt kommunhuset som kan komma ifrån det dagliga arbetet är inte ok. Men denna orättvisa traditionsenliga fika kanske ytterligare är en del i det socialdemokratiska arvet att förvalta för Viktoria Söderling? I så fall har vi i C-M-KD-MP-L-styret medvetet städat bort ytterligare spår av Socialdemokratins mångåriga styre.

Ett modernt ledarskap bygger på likabehandling och medarbetarnas delaktighet. Nu öppnar vi nya dörrar för att möjliggöra det.

Sara Sjödal (C), finanskommunalråd i Tierps kommun

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!