Vi kräver handling i trygghetsfrågan

13 augusti 2019 01:00

Under föregående veckan har inte mindre än fyra våldtäktsfall eller våldtäktsförsök ägt rum i centrala Uppsala. I samtliga fall är det unga kvinnor som blivit utsatta under nattetid. Uppsalabor som blivit intervjuade i efterhand säger att de inte vågar gå ensamma och att de blivit uppmanade att alltid ha sällskap eller helt enkelt inte gå ut på kvällen. Det kan vi aldrig acceptera.

Dessutom närmar sig tider med inspark till universitet och högskola och med det, många aktiviteter sent på kvällarna. Vilket Uppsala vill vi att de nya studenterna ska möta? Ska Uppsala kunna fortsätta vara en studentstad som människor vill plugga i och där unga vill vistas? För att Uppsala ska kunna behålla sin attraktivitet krävs åtgärder nu.

Det är bra att den polisiära närvaron ökat och att det sedan tidigare finns fler ordningsvakter på gatorna i centrum. Men det kan inte vara en permanent lösning. Hela Uppsala ska vara tryggt även utan ordningsvakter. Just nu går det dock för långsamt att hitta andra lösningar och trygghetsåtgärder. Moderaterna har de senaste kommunfullmäktige-sammanträdena ställt frågor till den styrande minoriteten om hur många trygghetskameror som finns uppsatta och hur många som satts upp sedan senast. Inte en enda gång har vi fått svaret att fler satts upp, trots att det finns beslutat att kameror ska sättas upp på flera platser.

Men för att komma tillrätta med otryggheten behöver vi hjälpas åt över partigränserna. Att vissa människor tar sig rätten att inskränka andras frihet och integritet måste stoppas. Alla i Uppsala måste kunna röra sig tryggt ute under dygnets alla timmar oavsett om man är man eller kvinna, ung eller gammal. Moderaterna och Moderata Ungdomsförbundet arbetar därför aktivt för:

1. En trygghetsplan för hela Uppsala, en fråga som vi lokalt drivit i snart tre år. Idag finns planer för vissa enskilda stadsdelar, men inte för hela staden.

2. Öka antalet trygghetskameror på brottsutsatta platser. Vi kommer att fortsätta pressa den styrande minoriteten om hur många kameror som satts upp.

3. Hårdare straff för sexualbrott och ökad kompetens kring sexualbrott inom rättsväsendet.

4. Stödja privata och ideella initiativ som syftar till att arbeta mot skeva värderingar på olika nivåer i samhället. Det kan handla om allt från insatser riktade mot jargongen i omklädningsrummen till våra skolor och arbetsplatser.

Det som händer i vårt Uppsala just nu får aldrig normaliseras. Uppsalaborna ska aldrig behöva ändra hur de lever sina liv av rädsla att utsättas för våldtäkt eller våldtäktsförsök. Vårt Uppsala sätter tryggheten främst.

Fredrik Ahlstedt (M)

kommunalråd, Uppsala kommun

John Manders (M)

ordförande, Moderata Ungdomsförbundet Uppsala län

Theo Herold (M)

ordförande, Moderata Studenter Uppsala

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!