Efter valresultatet fanns ingen naturlig majoritet att styra Knivsta. Något vi delade med väldigt många av landets kommuner. Efter två månaders försök med olika kombinationer som inte kom överens visade det sig att den nu presenterade och beslutade grupperingen har visat tillit för varandras olika åsikter och utgör en majoritet i fullmäktige.

I den grupperingen är V och MP inte några stödhjul, utan vi har fått ett stort inflytande över det gemensamma programmet.

I vår, på två veckor framtagna, Mål och budget för 2019, finns Agenda 2030 som en röd tråd. I fempartimajoritetens gemensamma program finns satsningar på förebyggande verksamheter med fokus på unga invånare både i skolan och på fritiden samt en omställning av ekonomin i vilken kommunens medarbetare är tydligt delaktiga och där ett minskat beroende av markförsäljningar i driftbudgeten är ett mål. Som exempel på tidigare initiativ från våra två partier kan nämnas Naturreservatet Gredelby hagar och Trunsta träsk som nu har beslut om skötselplan och den koldioxidbudget som det nu jobbas med.

Artikelbild

Christer Johansson

Vid valen till de olika nämnderna har företrädare för oppositionen framfört kritik på sociala medier mot att V och MP tillsammans med majoriteten stöttat val av SD-kandidater till presidieposter, genom att avstå från att rösta.

Nio dagar innan valen i kommunfullmäktige gick KD, KNU och L ut och meddelade att den nya oppositionen kunde ta över kommunen inom 48 timmar. Alla oppositionens partier begärde att majoriteten inte skulle lägga oss i valen av oppositionsplatser. Vi, tillsammans med övriga tre partier i majoriteten, höll vårt löfte till oppositionen och höll oss utanför valen av deras poster.

Att SD fick ökat inflytande berodde på att oppositionen inte kunde hålla ihop, inte på hur majoriteten agerade.

Att SD, genom denna interna konflikt i oppositionen, skulle få en andre vice post i socialnämnden var inget vi kunde förutse.

Det har även framkommit oro över hur medborgarna ska komma till tals under de kommande fyra åren. Till dem vill vi hälsa att vi vet att förändringar ofta innehåller många och ibland oförenliga åsikter eller önskemål från medborgarna.

Därför har vi satsat medel för att utveckla en strategi för hur bättre och tydligare dialogformer med medborgare kan utvecklas.

Tack vare det något udda majoritetssamarbetet har V och MP nu inte bara insyn i kommunens arbete. Med vice ordförande i samhällsutvecklingsnämnden från MP och vice ordförande i Utbildningsnämnder från V är vi med och påverkar den framtida utvecklingen i kommunen. Detta är möjligt tack vare att vi slagit oss ihop med andra partier, som måhända inte alltid tyckt som vi, men som är pålitliga och pålästa. Vi tar inte ansvar för tidigare majoritets beslut men vi tror vi på det goda samtalet och att vi genom att lyssna på varandra, inklusive opposition och medborgarna, kan hjälpas åt att fatta beslut som är bra för Knivsta.

Christer Johansson, gruppledare Vänsterpartiet Knivsta

Kerstin Umegård, gruppledare Miljöpartiet Knivsta