Vi hade väntat oss mer av L och MP

Det behövs riktade insatser mot psykisk ohälsa hos hbtq-personer, skriver företrädare för Vänsterpartiet i ett svar till Malin Sjöberg-Högrell (L).

1 april 2019 16:00

I en replik i UNT 26/3 motiverar Sjukhusstyrelsens ordförande Malin Sjöberg-Högrell (L) stängningen av RFSL Uppsalas hbtq-psykologmottagning med att man i stället prioriterar generella satsningar på hbtq-kompetens i vården.

Vänsterpartiet håller med om att det behövs hbtq-kompetens inom hela vården. Men det behövs också riktade insatser mot en grupp med hög andel psykisk ohälsa och lågt förtroende för vården.

Och mottagningen tillhandahåller en unik specialistkompetens i hbtq-psykologi.

Dessutom saknas andra insatser. Köerna till affektiva specialmottagningen växer, utan att resurser skjuts till. Situationen inom psykiatrin i länet är på många håll ansträngd. De få satsningar som Sjöberg-Högrell nämner initierades av den förra majoriteten. Det blågröna styret har inte presenterat några egna förslag på att förbättra hbtq-personers hälsa och mående.

Hbtq-mottagningen löser inte alla problem, men den kan vara ett komplement till andra nödvändiga insatser.

Precis som RFSL Uppsala tidigare påpekat rör det sig inte om några stora investeringar för att hålla i gång en mottagning som är av stort värde för många. Det finns undersökningar som visar att framför allt transpersoner drar sig för att söka vård i dag. Om hbtq-psykologmottagningen gör att fler söker vård i ett tidigare skede är det en viktig förebyggande insats som kan rädda liv.

Kanske var vi naiva, men vi hade väntat mer för hbtq-personers hälsa från ett styre där de två ledande sjukvårdspolitiker kommer från Liberalerna och Miljöpartiet.

Vänsterpartiet kommer att fortsätta kämpa för en likvärdig vård för hbtq-personer.

Neil Ormerod, regionråd (V)

Per-Markus Risman, distriktsordförande Vänsterpartiet Uppsala län

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!