Vi är stolta men inte nöjda

Vi ser tydligt att Sverige ganska ensamt står upp för ett fiskebestånd på en hållbar nivå, skriver Emma Nohrén (MP).

9 november 2017 15:00

I en debattartikel i UNT frågar Conrad Stralka om Miljöpartiets företrädare är nöjda med EU:s fiskepolitik.

Ohållbart fiske och kraftigt ökad konsumtion av fisk har lett till att havets liv har halverats de senaste 40 åren. Det visar en ny rapport från WWF. För att vända den utvecklingen behöver vi ha ett hållbart uttag av fisk och inte fiska mer än vad som hinner produceras. Det östra beståndet av torsk i Östersjön är ett tydligt exempel på att vi fortfarande inte fiskar på en hållbar nivå. Trots ansträngningar från Miljöpartiets och Sveriges sida sätts kvoterna för det östra beståndet kraftigt över den hållbara nivå som rekommenderas av forskarna. Detta görs år efter år.

Miljöpartiet har länge arbetat för ett hållbart fiske och fiskekvoter som underskrider det maximala hållbara uttaget enligt forskarnas rekommendationer. Tack vare Miljöpartiet infördes till exempel ett tillfälligt fiskestopp i Östersjön för att torsken skulle kunna återhämta sig. Det var också huvudsakligen de gröna i EU med Isabella Lövin (då EU-parlamentariker) i spetsen som var den drivande kraften bakom reformen av EU:s fiskepolitik år 2013. Fiskepolitiken träder i kraft fullt ut år 2020 och då ska alla kommersiella bestånd fiskas inom hållbara gränser. Ett annat exempel är ålen. I de senaste förhandlingarna om fiskekvoter hade EU-kommissionen föreslagit ett ensidigt stopp för fiske av ål i Östersjön. Miljöpartiet vill se ett stopp för ålfiske i hela Europa - inte bara i Östersjön. Men vi ser detta som ett första steg. Miljöpartiet hade en avgörande betydelse för att Sverige som enda land stod upp för ålen i fiskeförhandlingarna. Vi lämnade en särskild röstförklaring där vi framhåller vikten av att målen i förvaltningsplanerna för ålen nås och vikten av att ålens fortlevnad inom EU säkerställs. I EU-parlamentet försätter vi och andra europeiska gröna partier att arbeta för hållbara förvaltningsplaner. Förvaltningsplanen för Östersjön har fastställts och nu pågår arbetet med förvaltningsplanen för Nordsjön.

Faktum är att det är en gemensam hållning från de flesta svenska partier att kvoterna som tilldelas inte ska vara större än det maximala hållbara uttaget. För Miljöpartiet är hållbart fiske dessutom en hjärtefråga som vi driver hårt. Succesivt har vi sett att alltfler fiskekvoter inom EU har hamnat på en nivå som är i linje med, eller åtminstone närmare, det maximalt hållbara uttaget. Det är dock fortfarande ett stort problem att de flesta andra medlemsländer – i synnerhet de med stark fiskenäring - ofta driver att kvoterna ska vara högre än maximalt hållbart uttag. Det är i denna kontext Sveriges landsbygdsminister uttalande om att han är nöjd med förhandlingarna i EU ska ses. I Miljöpartiet är vi inte nöjda. Men vi ser tydligt att Sverige ganska ensamt står upp för fiskebestånd på en hållbar nivå. Och vi är stolta för att vi arbetar hårt för en mer hållbar fiskeripolitik.

Emma Nohrén
Marinbiolog och landsbygdspolitisk talesperson (MP)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!