Vetenskapen har gått framåt

Det finns inget tydligt samband mellan temperatur och mängden CO2 i atmosfären. Det skriver Wibjörn Karlén.

4 augusti 2014 11:30

Den 7 juli kommenterade Per Ribbing och Niclas Malmberg mitt debattinlägg i UNT. De anser att jag vänder upp och ner på vetenskapen och att jag förvillar allmänheten. Författarna tycks ha missat att vetenskapen går framåt och att det som var ”glasklar” kunskap för ett antal år sedan nu inte längre gäller.

I motsats till vad som ofta hävdas är ingen alvarlig klimatförändring på gång. Klimatet varierar. Om enbart korta perioder beaktas kan en förändring av klimatet tyckas förekomma. Mellan 1970-talet och slutet av 1990-talet steg temperaturen, men inte därefter. Ofta skrivs om en uppvärmning sedan 1880-talet, men används även äldre data märks ingen trend mot varmare klimat. Tyvärr är det få stationer som har långa temperaturserier bevarade.

Människans utsläpp av CO2 påverkar förekomsten av denna växthusgas i atmosfären, men den större mängden av den CO2 som cirkulerar i atmosfären är en del av processer i naturen. Vegetationen använder mycket CO2 under vegetationsperioden och mycket av denna återbördas till atmosfären då vegetationsperioden tar slut. Hav i varma områden avger CO2 , medan gasen absorberas i kallare områden. Gränsen mellan relativt varma och kalla hav förskjuts emellanåt och då påverkas CO2-innehållet i atmosfären. Detta är en del av förklaringen till variationer i atmosfärens innehåll av CO2. Det är naturligtvis bra om vi skär ner på förbrukningen av fossila bränslen men det är ingen panik.

Om stora mängder CO2 absorberas av haven kan graden av alkanitet förändras något lite. Försök visar att det biologiska livet inte påverkas märkbart ens vid en fördubbling av mängden CO2 i atmosfären.

Troligen har författarna inte följt med forskningens framsteg beträffande solens aktivitet, kosmisk partikelstrålning och molnbildning. För molnbildning behövs kondensationskärnor. Kosmisk strålning bidrar till att sådana bildas och därmed ökar möjligheten för att moln kan bildas. Även små förändringar i mängden låga moln påverkar temperaturen.

Jag vet inte varifrån författarna har fått det diagram som visar en påtaglig trend mot uppvärmning. Möjligen är diagrammet baserat på data som modifierats för att dessa skall styrka de modeller som bland annat IPCC anser bevisar global uppvärmning. Humlums diagram, som visar global temperatur beräknad med hjälp av satellitdata, indikerar ingen uppvärmning under sen tid utan ett relativt stabilt klimat. Samtidigt har atmosfärens innehåll av CO2 ökat avsevärt. Det finns inget tydligt samband mellan temperatur och mängden CO2 i atmosfären.

Temperaturen i Uppsala har observerats sedan1722. Temperaturen varierar en hel del men den visar ingen trend. Uppsala är naturligtvis en enda ort och visar inte global temperatur, men diagrammet (nedan) ger en antydan om temperaturens variabilitet och trend.

Wibjörn Karlén, Uppsala, Professor emeritus i naturgeografi

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!