Verklighetens Palestina

Vi uppmanar både Tobias och Zvi att besöka Palestina som vi gjort och se verkligheten ... Det skriver Jeannette Escanilla (V) och Torbjörn Björlund (V).

10 juni 2014 10:43

I en artikel i UNT 3 juni blir vi beskyllda för att ljuga om situationen i Palestina av Tobias Petersson och Zvi Wirschubsky. Det är inte bara oförskämt utan också ett rent påhopp. Tyvärr måste vi konstatera att det troligen är både okunskap om situationen därnere och ett försök av den alltid närvarande Israellobbyn att lägga dimridåer över hur verkligheten ser ut i konflikten mellan Palestina och Israel.

Den verklighetsbeskrivning vi ger av hur händelserna gick till 1947–48 kan vidimeras av väldigt många historiker och forskare. Det är otvetydigt så att palestinier fördrevs från sina hem och lämnade det som idag är Israel. Vi vill lyfta det faktum att det fram till denna dag finns ett oändligt antal flyktingläger kvar i länderna runt Israel och på Västbanken och i Gaza. Flera av dessa läger har en historia som går tillbaka till Nakba 1948, därav dessa nycklar som flera generationer palestinier har haft kvar och där saknaden lever kvar hos dagens generation också. Ytterligare ett faktum som är värt att lyfta är Sternligans mord på Folke Bernadotte. Folke Bernadotte var utskickad som FN:s representant för att bringa ordning i och runt det nybildade Israel och bevaka även palestiniernas rättigheter. Sternligan var en sionistisk organisation med mycket blod på sina händer. Förutom att de alltså mördade FN:s sändebud för att hindra en rättvis utveckling av statsbildningen, var de aktiva i fördrivningen av palestinier för att ge utrymme för ”nya” israeler. Detta bör man ha i åtanke.

Även idag så märker man skillnaderna i Israel mellan israeler och palestinier. Ett exempel är den israeliska statens krav på de palestinier som eventuellt har en muslimsk tro att frånsäga sig den och konvertera till den judiska tron för att få vara ”fullvärdiga” israeliska medborgare. Det innebär att den israeliska staten inte omfattar religionsfrihet, något som borde vara en demokratisk hörnsten. När man dessutom ser hur unga israeler i soldatuniform behandlar palestinier, både på Västbanken och i Gaza, så funderar man verkligen på hur mycket demokratin omhuldas i Israel. Den kanske är förbehållen några få. Företrädesvis israeler.

Vi har varit i Palestina, och i Israel, ett flertal gånger. För varje besök vi gör, framför allt på Västbanken, så ser vi hur förtrycket mot palestinierna ökar. Muren, med ett antal kilometer stängsel, men också med långa sträckor av höga cementblock som verkligen formar ”Muren”, växer på längden hela tiden. Antalet check-points ökar. För det mesta behandlas palestinierna som boskap i dessa check-points, det är långa inhägnade gator med vakter och kontrollanter som ska passeras. Ofta med mycket väntande och trakasserier från de unga israeliska soldaterna.

Bosättningarna ökar hela tiden. Idag bor det över en halv miljon israeliska bosättare på palestinsk mark på Västbanken. De har ockuperat de bästa landområdena, sett till att få tillgång till det mesta vattnet genom sitt murbygge, och också separerat infrastrukturen från palestinierna. Bosättarna har egna vägar på ockuperad mark som palestinierna inte har tillträde till. Palestinierna hänvisas till gropiga och sönderkörda vägar runt bosättningarna, något som ofta leder till mycket längre restid för palestinier.

Så, det borde vara uppenbart att det är Tobias Petersson och Zvi Wirschubsky som har en förljugen bild av verkligheten i Palestina och Israel. Att referera till ”flertalet araber vi talat med” är oseriöst. Vi uppmanar både Tobias och Zvi att besöka Palestina som vi gjort och se verkligheten, det är enda sättet att tvätta bort den förljugna och verklighetsfrämmande bild som de försöker ge. Åk ner och titta på den förnedrande behandlingen av palestinier, se husrivningar och utflyttningen av palestinska familjer på gatorna, se tårgasattackerna på palestinska ungdomar och det godtyckliga fängslandet av dem. Då kanske era ögon öppnas för hur verkligheten ser ut och ni kan ge den rätta bilden hur situationen ser ut därnere. Åter igen: dags att erkänna Palestina!

Jeannette Escanilla, Riksdagskandidat (V)

Torbjörn Björlund, Riksdagsledamot (V)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!