Vem är arbetsgivare?

Vilken roll bör Svenska kyrkan spela som arbetsgivare, frågar sig debattören.

24 juli 2019 01:00

Åren efter kyrkans skilsmässa från staten har präglats av en debatt om ledarskap. Ibland – tydligt ledarskap. Vad innebär det att vara en före detta myndighet? Vem ska bestämma över vem och om vad? Ska Kyrkan drivas som ett företag med en hierarki av överordnade och underlydande? Eller som en ideell förening med enhälliga beslut? Hur hantera motsättningar mellan betalt och ideellt arbete? Vilka lagar gäller?

Vad händer med det centrala kyrkokansliet om församlingar kallar sig arbetsgivare? Vilket mandat har SKUT? Någon kom på att man kunde inrätta en egen sektion på kyrkokansliet. Svenska Kyrkans Arbetsgivarorganisation, SKAO, får stort utrymme i media, sprider sitt budskap och driver tvister mot anställda i tingsrätten och Arbetsdomstolen.

Men vad står det då i lagen?

Arbetsgivare är enligt Arbetsmiljölagen, AML, den juridiska personen, företrädd av styrelsen. Arbetsgivare i MBL är den som betalar lön till arbetstagare, det vill säga medlemmarna i Svenska Kyrkan.

Den socialdemokratiska riksdagsgruppen hade seminarium om mobbning år 2015 och 2017. Alla talade gott och väl om att arbetsgivaren skulle ta sitt ansvar. När jag själv frågade Annika Strandhäll om det pågick något arbete med att i lag definiera "arbetsgivare", blev svaret nej. Att frågan om arbetsgivare inte är reglerad i lag eller i Kyrkans styrdokument skapar problem.

Och det finns varnande exempel. Inför skilsmässan arbetade jag 1996-99 som arbetsmiljökonsult i Linköping stift. Min uppgift var att se till att den statliga myndigheten Svenska Kyrkan följde tvingande lagstiftning. Stiftet hade fått order om att ta in mig som konsult i ett ärende som rörde en kyrkoherde med statlig fullmakt. Vi fann en god lösning.

Efter skilsmässan prövade Tvååkers församling sitt mandat och sade upp kyrkoherden. Kyrkoherden gick inte att säga upp. Han hade den statliga fullmakten med regeringen som arbetsgivare. Facket bjöd på två resor till AD 2002 och 2003. Församlingen förlorade och bestämde efter domen att församlingens herde skulle få lön utan att behöva arbeta, fram till pensionen 2017.

Ett prästpar i Spanien får inte fortsätta sitt arbete i församlingen. Anställda inom SKUT säger att parets tjänster upphör vid nyår. Paret har stämt Kyrkan till Uppsala tingsrätt. De har varit anställda i 11 år. Den som arbetat 24 mån på visstidsanställning övergår till att arbeta under grundformen för anställningsavtal, att gälla tills vidare. Det är en olaglig tidsbegränsning och bör inte belasta tingsrätten.

Vad kan vi då lära oss?

Uppgift om visstidsanställning stänger vägen till att säga upp tillsvidareanställning. En uppsägning ska beslutas av arbetsgivaren. AML säger bara att arbetsgivaren är lika med styrelsen. Utan att säga vilken styrelse. Förtroendevald eller anställd kan verkställa beslut från styrelsen, men inte själv besluta om uppsägning.

Det faktum att frågan om arbetsgivare i Kyrkan inte är reglerad i lag eller styrdokument innebär att ingen kan bli uppsagd. LAS-kravet, skriftligt beslut från arbetsgivaren, gör att Kyrkan måste bestämma sig. Hierarki betyder i praktiken präst-styre.

Buller definieras som icke-önskvärt ljud. En lösning heter hörselskydd. Mer radikalt är att stänga av bullerkällan. SKAO är falska profeter. Personalen skriver konstiga böcker, håller kurser, fixar utköp på falska papper och belastar domstolar. De är en arbetsmiljöfara. Arbetsgivaren – vem det nu är – ska stänga avdelningen!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Arne Grip