Vårt starkaste vapen

Lärosäten och invånare förtjänar att svensk utbildning och forskning får bättre villkor, inte sämre. Det skriver tre liberaler.

12 mars 2018 00:35

En av oss är student och en har nyligen varit – det är vår kunskap som ska bygga framtiden. Den tredje var för några år sedan doktorand och ordförande för Uppsala universitets doktorandnämnd och blev senare docent vid universitets medicinska fakultet som en av alla dem som söker kunskap och nya vapen mot sjukdomar.

Vi ser alla att vårt land är en kunskapsnation. Men vi ser också att barn och vuxna förtjänar att vi gör mer.

Först barnen. Förskola och skola är enormt viktiga för att varenda unge ska få en bra start. Eftersom förskolan är avgörande för att förstå socialt samspel, språk, matematik och samhälle, vill vi att alla förskolegrupper ska ledas av en förskollärare och att barn till föräldralediga och arbetslösa ska ha rätt till 30 timmars förskola varje vecka. Vi vill ge mer utrymme för de bästa lärarna och vill därför införa karriärtjänster för förskollärare.

Äldre barns framtid formas till stor del i skolan. I en tid då falska nyheter och vilseledning präglar samhällsdebatten både i Sverige och utomlands är källkritik och en granskande blick bland det viktigaste en ung människa kan få med sig i livet. Om de får den förmågan beror på lärarnas kunskap och skicklighet.

Därför måste lärare vid både skolor och högskolor slippa gräva genom pappersberg och i stället få mer tid till lärande och en löneutveckling värd namnet. Det som sker idag tar oss åt motsatt håll.

Vi vill att utländska studenter som efter examen stannar för att arbeta i Sverige ska få uppehållstillstånd i ett år för att hitta arbete, och även få en del av sin studieavgift tillbaka. Vi vill också ha fler studentbostäder och sommar- och kvällskurser för de som vill. Bildningsresan måste kunna fortsätta hela livet.

Tillbaka till lärarnas kunskap och förmåga. Liberalerna vill satsa på akademiskt ledarskap och ge mer resurser till högre utbildning av hög kvalitet – sådan där universitetslärare publicerar sin forskning i vetenskapliga, sakkunnigt granskade tidskrifter och där de citeras av andra framstående forskare.

Mer utbildningsresurser till lärosäten med god forskning kräver mer resurser även till själva forskningen.

Dagens forskning formar vår morgondag, men i dag får bara några få procent av alla forskare anslag från statliga Vetenskapsrådet. Många måste dessutom slutföra sitt projekt inom tre år. Modiga projekt tar tid, så kortsiktig finansiering begränsar vår framtid. Erfarna, internationellt etablerade forskare slås ut från den internationella scenen, och i förlängningen kan vi gå miste om lovande upptäckter och avgörande kunskap.

De rödgröna fokuserar på den forskning som ger snabb nytta, om än obetydlig, snarare än på den mest lovande kunskapen, den som är av störst vikt.

Forskarsamhällets reaktioner på den rödgröna forskningspropositionen var hård: detta var ingen forskningsproposition, utan en samverkansproposition.

För en liberal är målet självklart: snabb vinst ska inte överskugga stor vinst. Svensk forskning måste stärkas och säkras långsiktigt. Forskningen förtjänar ökad finansiering och även att forskningsgåvor blir avdragsgilla, och att de går till just forskning – inte till Finansdepartementet genom statliga hyresvärden Akademiska Hus.

Kunskap är det starkaste vapen vi har, mot krig, sjukdomar, orättvisor och fattigdom. Kunskap ska prägla hela samhället. Därför måste både förskolebarn och studenter kunna nå sin fulla potential. Och våra bästa forskare måste ges tid att forska, och att undervisa väl. Vi måste värna kunskapen, från vaggan till graven.

Lina Nordquist, docent, riksdagskandidat (L)

Natalia Rylander, ordf Liberala Studenter

Anton Larne, ordf Liberala Studenter Uppsala

Kunskap

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!