Vårt arbete lönar sig

Efter flera års oreda börjar vi nu se en vändning i landstingets ekonomi, skriver Börje Wennberg (S) och Johan Edstav (MP).

16 juni 1916 11:50

När landstingsfullmäktige i veckan samlas är det framtiden som står i fokus. Efter många år av oordning i ekonomi och styrning börjar vi nu se en vändning i landstingets ekonomi. Hårt arbete från hela landstinget har lönat sig.

Vändningen har gett oss ett reformutrymme att i vår budget för 2017-2019 göra nödvändiga satsningar på områden inom sjukvården och kollektivtrafiken som är viktiga för framtiden.

Vi har länge pekat ut fyra områden där landstinget måste bli bättre för medborgarna. Det går att sammanfatta dessa prioriterade områden i fyra P:n - Patienter, Personal, Passagerare och Pengar.

Patienter. Det är inte acceptabelt att patienter ska vänta mer än ett halvår på planerade operationer. Köerna måste kortas och målet måste vara att alla patienter ska behandlas inom vårdgarantitiden på tre månader – eller erbjudas vård i annat landsting.

Genom en bättre styrning och ekonomisk uppföljning har vi skapat ett reformutrymme som nu kan användas för att förbättra vården. Sammanlagt kan vi i budgeten för de två kommande åren lägga fram förstärkningar till sjukvården på 65 miljoner till kortare köer och ökad tillgänglighet.

God tillgänglighet är inte bara korta köer och kort väntetid. Det handlar också om att vårdas på rätt vårdnivå och nära hemmet. Därför satar vi på mobila vårdteam i hela länet.

Satsningen innebär att färre patienter måste ta sig till Akademiska sjukhusets akutmottagning och istället kan vårdas i eller nära hemmet. Detta är bra både för patienten och för akutmottagningen.

Personalen. Vi har sagt det förut, och vi säger det igen. Personalen är vår viktigaste resurs.

Utan alla människor som varje dag uträttar stordåd både i det stora och i det lilla, skulle vi inte ha den fantastiska vård och goda kollektivtrafik vi har idag. Frågan om att rekrytera de bästa läkarna, sjuksköterskorna, undersköterskorna, busschaufförerna och alla andra som jobbar i landstinget är högt prioriterad för oss alla i ledningen. Det är inte bara frågan om nyrekrytering. Personal som trivs, stannar. Då måste alla medarbetare få inflytande över sitt arbete, god arbetsmiljö, bra ledarskap och bra arbetskamrater. Det är vår uppgift som landstingsledning att skapa förutsättningar för detta.

Det råder en stor brist på allmänläkare i primärvård i hela landet, så även i Uppsala län. I vårt landsting har utbildningsplatser för allmänläkare varit eftersatt under lång tid, men i våras fattade vi ett beslut att öka antalet platser för ST-läkare. Därför är det glädjande att det nu får effekt och att 30 nya utbildningsplatser för specialister i allmänmedicin nu finns.

Pengar. Dåligt skött ekonomi får konsekvenser på sjukvården landstinget driver.

Efter flera år med vikande resultat syns en ljusning – vi börjar se resultat av de prioriteringar vi satt för landstingets ekonomi. Det är framförallt inom Akademiska sjukhuset vändningen märks. Från ett negativt resultat på närmare en kvarts miljard, gör man i år ett planerat underskott på 100 miljoner och beräknas nästa år inte dra över budgeten. Vi vet att den nya ledningen för sjukhuset har ekonomin som hög prioritet på sin dagordning och att hela verksamheten uppifrån och ner kommer att fokusera på att ge bästa möjliga vård inom givna ekonomiska ramar.

Vi vill i detta sammanhang framhålla att vi och resten av landstingsledningen ger vårt helhjärtade stöd till sjukhusledningen i detta arbete. Det här är ett nödvändigt arbete. För oss är det uteslutet att höja skatten under planperioden. Enda sättet att få ökade skatteintäkter är genom att fler i länet arbetar och därmed betalar skatt.

Passagerare. Kollektivtrafiken är en viktig del i omställningen till ett hållbart samhälle och för att minska vår klimatpåverkan.

Varje år görs åtta miljoner resor med vår kollektivtrafik. För många medborgare är tåg- och bussresor en naturlig del av vardagen. För oss är det enkelt; kollektivtrafiken ska präglas av moderna lösningar och fungera enkelt och tryggt för resenären. I den budget vi föreslår finns 25 extra miljoner avsatta för en utbyggd stadstrafik i Uppsala, en välbehövlig förstärkning av Upptåget och regionaltrafiken. Det är satsningar som görs för att det ska vara enkelt att pendla för människor i hela vårt län.

Den vändning i ekonomin vi nu har sett är ingen slump. Det är ett resultat av den politik Socialdemokraterna och Miljöpartiet har drivit i landstinget. Med ett tydligt fokus på människan och på den ekonomi som möjliggör vår långsiktiga trygghet är vi nu på rätt väg.

Börje Wennberg

Landstingsstyrelsens ordförande (S)

Johan Edstav

Landstingsråd (MP)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!