Varmare politik, inte klimat

Vi vill fördjupa samarbetet kring energi- och klimatpolitiken inom EU, skriver Isabella Lövin, Peter Eriksson och Jenny Lundström.

20 maj 2014 14:04

Funderar du över varför du ska bry dig om att rösta i EU-valet? Vårt svar är enkelt: därför att det är så mycket som står på spel. EU påverkar oss i allt vad gäller sjukhusmat och handelsregler till utrikespolitik och mänskliga rättigheter. Den största av alla frågor som EU har att möta är klimatet.

Det är också den fråga som det svenska folket pekat ut som den absolut viktigaste i EU-valet, enligt en opinionsundersökning nyligen. Det gällde även Moderaternas väljare. Men trots att klimatet förändras snabbare än någonsin är Moderaterna just ett av de många konservativa partier som i Europaparlamentet fortsatt att hålla emot och som röstat nej till skarpare klimatmål.

Istället för att höja ambitionerna på miljö- och klimatområdet vill de konservativa att EU ska ta så lite ansvar som möjligt och hellre skylla på andra.

Men klimatförändringarna försvinner inte bara för att några väljer att blunda för problemet. Miljöpartiet vill att EU ska ta på sig ledartröjan i omställningen mot ett hållbart samhälle.

Grön EU-politik handlar om att göra det miljövänliga valet enklare och billigare. Vi vill att det ska vara lätt att göra rätt och dyrt att skita ned. Idag kostar det lika mycket att släppa ut ett ton koldioxid som en kopp kaffe kostar på Arlanda. Det är inte hållbart. När andra partier har röstat mot att höja priset på utsläppsrätter och saknar egna förslag på klimatområdet, driver vi gröna på för skarpare klimatmål och stora investeringar i förnybar energi och energieffektivisering.

Vi vill fördjupa samarbetet kring energi- och klimatpolitiken inom EU. Länge nog har vi haft en gammal ”kol- och smutsunion” som spyr ut klimatgaser och föroreningar från kolkraftverk.

Nu är det dags att sätta ned foten: kolkraften måste förbjudas.

Vi vill skapa en sol- och vindunion i stället, med en gemensam energipolitik som förmår uppnå ett rent, hållbart och oberoende energisystem. EU behöver mer samarbete och enighet för att lyckas.

Vi vill förbättra djurskyddet. I stora delar av EU ges mer antibiotika till friska djur än till sjuka människor. Överanvändningen av antibiotika riskerar att skapa farliga resistenta bakterier. Men det är inte djuren som är sjuka, det är djurpolitiken. Vi vill satsa på en bättre djurhållning där vi inte låser in grisar i små burar och där vi låter korna beta fritt. Det har vi lyckats med i Sverige och här är djuren både friskare och gladare. Miljöpartiet vill tillsammans med den gröna gruppen i EU-parlamentet vara den kraft som kan få resten av EU att göra likadant.

Runtom i världen är miljoner människor på flykt från krig, fattigdom och förföljelse. Många söker sig till Europa. Men istället för att ge dem en fristad och en chans till ett bättre liv, har EU vänt ryggen till. Det är på grund av bristen på lagliga vägar in i Europa som tiotusentals människor riskerar livet i osäkra båtar över Medelhavet på vägen hit.

När andra partier vill höja murarna mot omvärlden vill vi införa humanitära visum och göra det lättare för flyktingar att söka asyl.

Alla EU:s länder måste ta ett ansvar för att ge skydd åt behövande.

I spåren av den ekonomiska krisen har vi sett hur främlingsfientlighet och högerpopulism vuxit i Europa. I EU-parlamentet hörs det röster som vill lagstifta mot minoriteter, inskränka pressfriheten och skicka tillbaka jämställdheten och kvinnors rättigheter till förra seklet. Även detta står på spel den 25 maj.

Den som stannar hemma på valdagen lämnar fältet fritt för partier som vägrar ta ansvar för klimatet, som vill stänga Europa mot omvärlden och strunta i de mänskliga rättigheterna.

Så kan vi helt enkelt inte ha det. Våra barn förtjänar en bättre framtid. Gå därför rösta den 25 maj. För det är politiken som måste bli varmare, inte klimatet.

Isabella Lövin (MP), Europaparlamentariker

Peter Eriksson (MP), riksdagsledamot och kandidat till EU-parlamentet

Jenny Lundström (MP), veterinär och kandidat till EU-parlamente

EU-valet

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!