Varför svarar inte biståndsministern om forskningssabotaget?

Både vi och våra internationella kollegor häpnar över att ingen på ansvarig nivå ännu har gjort en klar markering att Sidas bidrag till organisationen Masipag är en oacceptabel användning av biståndsmedel. Det skriver fyra svenska forskare.

29 oktober 2013 14:36

Den grundläggande observationen i vårt brev till biståndsministern (UNT 23/10) är att Svenska Naturskyddsföreningen (SNF) har anslag från Sida som delas ut till en organisation, Masipag, som på sin hemsida deklarerar att de stödjer vandaliseringen av fältförsök med det gyllene riset .

Både vi och våra internationella kollegor häpnar över att ingen på ansvarig nivå ännu har gjort en klar markering att detta är en oacceptabel användning av biståndsmedel.

I stället bedyrar Lena Ingelstam (UNT 28/10), i likhet med SNF:s ordförande (Vetenskapsradion 25/10) att kriminella handlingar självfallet inte får stödjas av Sida. Det är gott så, men frågan om detta är en acceptabel användning av svenska biståndsmedel är naturligtvis inte i första hand en juridisk fråga och därför på intet sätt avhängig av om medlemmar i Masipag kommer att fällas i domstol.

Nej, det är i högsta grad en policyfråga: Skall svenskt bistånd användas till att understödja programmatiskt motstånd mot modern växtförädling?

Det är nämligen precis det som Masipag ägnar sig åt. Organisationens explicita stöd till attacken mot det gyllene riset utgör inte något ”olycksfall i arbetet”. Masipag agerar som en kampanjorganisation mot modern växtförädling; ungefär hälften av de senaste sex månadernas notiser på Masipags egen hemsida rör detta kampanjarbete. Stödet till Masipag är inte det enda exemplet, programmatiskt motstånd återfinns i flera Sida-stödda projekt i bland annat Sydamerika, även om motståndet inte tagit sig uttryck i vandalisering av fältförsök.

Biståndsministern skrev i ett svar till oss att ”regeringen eftersträvar att biståndets olika insatser… …skapar synergier” och att ”samverkan med såväl småbrukare som forskare är nödvändigt”. Vi stödjer dessa principer fullt ut och just därför ifrågasätter vi stöd till organisationer som driver kampanjer som syftar till att motverka synergier.

Vetenskapsfientligt motstånd mot modern växtförädling är enligt vår mening alltid kontraproduktivt och till men för en positiv utveckling.

Torbjörn Fagerström
professor emeritus i teoretisk ekologi, Lunds universitet / f.d. prorektor Sveriges Lantbruksuniversitet
Stefan Jansson
professor i växters cell- och molekylärbiologi, Umeå universitet
Sten Stymne
professor i växtförädling, Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp
Jens Sundström
docent i växtfysiologi, Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala
UNT 29/10 2013

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!