Varför sämre välfärd med höjd skatt?

Vår fråga till Socialdemokraterna är varför väljarna i Uppsala län och Uppsala kommun ska betala väsentligt högre skatt och samtidigt erbjudas sämre välfärd?, skriver tre moderater.

8 september 2018 13:00

De senaste fyra åren har skolresultaten sjunkit, vårdköerna fördubblats, integrationen försämrats och den tunga organiserade brottsligheten vuxit. Samtidigt har de rödgröna majoriteterna i Uppsala län och Uppsala kommun höjt skatten med sammanlagt 1,6 miljarder kronor.

Vår fråga till Socialdemokraterna är varför väljarna i Uppsala län och Uppsala kommun ska betala väsentligt högre skatt och samtidigt erbjudas sämre välfärd?

Socialdemokraterna satsar i valrörelsen miljonbelopp på ett budskap om att prioritera välfärd före skattesänkningar. Men oavsett hur många gånger statsminister Stefan Löfven lovar allt till alla ”framför skattesänkningar” så är verkligheten Socialdemokraternas största fiende. Sanningen är att i alliansstyrda landsting i Hallands, Jönköpings och Stockholms län är köerna kortare, valfriheten större och skatten lägre. Den som sätter sig på tåget mellan Uppsala och Stockholm passerar alliansstyrda kommuner som Knivsta, Sollentuna och Solna. Gemensamt för dessa är att skolresultaten är bättre och skatten lägre än i Uppsala.

I dag lämnar var fjärde barn Uppsalas skolor utan tillräckliga kunskaper.

95 procent av alla män som får diagnosen aggressiv prostatacancer får inte vård i tid. Kostnaderna för försörjningsstöd i Uppsala kommun har ökat med 150 miljoner kronor under mandatperioden. I Brå:s nationella trygghetsmätning ökar otryggheten mest i hela landet i Uppsala län. Allt detta är allvarliga problem.

Uppsalaborna måste känna sig trygga med att deras barn får den kunskap i skolan som de behöver. Därför behöver lärare få tid att vara just lärare genom minskad administrativ börda. Detsamma gäller vårdyrken som också allt för ofta får ägna sig mer åt administration än åt patienten. Den senaste mandatperioden har 110 sjuksköterskor lämnat Region Uppsala, till stor del på grund av den dåliga arbetsmiljön. Det är den främsta orsaken till att vårdköerna växer och i dag är längre än för fyra år sedan.

Vårdköerna måste kortas. Det har alliansen gjort förut och vi kan göra det igen.

Vi vill återanställa de medarbetare som lämnat på grund av dåliga arbetsvillkor. Under Socialdemokraternas fyra år vid makten i Region Uppsala har långt över en halv miljard kronor lagts på att hyra in personal till vården. Dessa pengar vill vi istället lägga på regionens egna anställda. Genom att blir en modernare arbetsgivare och skapa en smidigare organisation kommer vi att kunna anställa fler och på så vis korta köerna.

Rätten till den frihet som egen försörjning innebär är grundläggande för oss moderater. Därför sätter vi alltid jobb framför bidrag. Utanförskapet ska knäckas och murar runt arbetsmarknaden rivas. Tryggheten ska sättas främst och alla ska ha rätt att känna sig trygg under dygnets alla timmar. Därför vill Moderaterna se fler poliser, trygghetskameror och kommunala ordningsvakter.

Med vår politik blir det 350 nya polisanställda i Uppsala län.

Dessa insatser bekämpar brott samtidigt som satsningar på skola och ideella föreningar förebygger själva orsaken till att unga människor hamnar i kriminalitet.

Grunden till tillgänglig välfärd av hög kvalitet läggs genom ett gott politiskt ledarskap. Ett politiskt ledarskap som vågar prioritera, värnar mångfald, valfrihet och tillgänglighet utan att tumma på kvaliteten. Vi moderater lovar inte allt till alla, men vi håller vad vi lovar. Vi tror att skolans och vårdens kvalitet är viktigast, inte vem som utför den. Socialdemokraterna talar knappt alls om de egna politiska förslagen. Deras fokus ligger i stället på att tala om oss moderater och försvara de egna skattehöjningarna.

Var finns det socialdemokratiska exemplet där skatter höjts och välfärd och trygghet ökat?

Är det i skjutningarnas Malmö och Göteborg eller kanske i det skuldtyngda landstinget i Dalarna?

De senaste fyra åren har skolresultaten sjunkit, vårdköerna fördubblats, integrationen försämrats och den tunga organiserade brottsligheten växt. Samtidigt har de rödgröna majoriteterna i Region Uppsala och Uppsala kommun höjt skatten med sammanlagt 1,6 miljarder kronor. Bättre välfärd och lägre skatt är möjligt om vi prioriterar rätt. Det är med det budskapet vi möter väljarna den 9 september. Låt oss ta tag i problemen och skapa ett hoppfullare Uppsala.

Marta Obminska, riksdagsledamot för Uppsala län (M)

Stefan Olsson, regionråd i Region Uppsala (M)

Fredrik Ahlstedt, kommunalråd i Uppsala kommun (M)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!