Varför inte följa efter British Columbia?

21 juni 1916 10:02

Omställningen från fossil till förnybar energi kan ge gigantiska hälsovinster men även en positiv injektion till ekonomin. Därför är det glädjande att energiöverenskommelsen nu är i hamn. En höjd energiskatt kommer dock att drabba många svenska hushåll.

Samtidigt pågår diskussioner om hur EUs utsläppshandelssystem kan effektiviseras. I UNT lördagen den 11 juni efterlyser Jytte Guteland (S) en tuffare klimatpolitik, vilket är utmärkt. Hon påpekar också att det är viktigt att diskutera hur kostnaden för omställningen skall fördelas. För att få fart på omställningen och för att kompensera hushållen för ökade kostnader behöver systemet dock kompletteras på ett sätt som ger vanliga människor mera pengar i plånboken.

Det finns förslag på styrmedel som skulle ge sådana effekter. En stegvis stigande koldioxidavgift kunde ge näringslivet och industrin incitament och tid att ställa om sin produktion. Om hela intäkten från denna avgift fortlöpande delas ut till medborgarna kan acceptansen hos befolkningen öka och ekonomin stimuleras. Detta system kallas Carbon Fee and Dividend (Koldioxidavgift med full utdelning) och tillämpas sedan många år i British Columbia.

Där har det haft mycket positiva effekter på energiomställningen och ekonomin. Det är dessutom populärt bland invånarna som får återbetalning varje månad. Sverige kunde bli det första landet i Europa som testar detta system, exempelvis på transportsektorn, för att visa att det fungerar, vilket skulle kunna uppmuntra resten av EU att följa efter

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!