I mer än ett år har nu jag och and­ra engagerade i nätverket Rädda Eriksbergs skogar försökt få Vänsterpartiet att agera i enlighet med sin ideologi och sitt partiprogram. Till ingen nytta, partiet framhärdar i att Blodstensskogen ska bort och hundra dyra lägenheter ska upp i dess ställe.

Vänsterpartiet påstår ofta att det är ett minst lika miljövänligt parti som Miljöpartiet, men det märks inget av det när det gäller Eriksberg generellt och Blodstensskogen specifikt.

Medan partiet på riksnivå vill skydda mer skog, satsa stort på att bevara den biologiska mångfalden och se till att stadsnära skogar bevaras går Vänsterpartiet i Uppsala åt ett helt annat håll. Trots att mer än 3 000 personer vill göra Blodstensskogen till ett naturreservat klamrar sig Vänsterpartiet envist fast vid att bygget av hundra nya, dyra bostäder kan motivera i stort sett vad som helst.

Till råga på allt menar de att deras beslut att rösta för skövling är starkt förankrat både inom partiet och bland Eriksbergsborna.

Jag och de andra som driver opinion i den här frågan möts av en helt annan bild, medlemmar försöker lyfta frågan i partiet, men ledningen vägrar envist att ens låta frågan komma upp till beslut på ett medlemsmöte. Aktiva V-politiker berättar för oss att om det var upp till dem skulle de rösta annorlunda, men ledning hävdar att stödet för deras linje är starkt och att det inte finns någon intern opposition.

Jag tvingas dra slutsatsen: Vänterpartiet – varken grönt eller demokratiskt.

När det gäller Eriksbergsborna generellt är det intryck vi fått att de inte vet var Vänsterpartiet står i frågan. När vi listar vilka partier som vill bevara skogen frågar människor ”Men Vänsterpartiet då?” och när vi berättar hur det ligger till skakar de bara uppgivet på huvudet. För Vänsterpartiets slinker med glädje förbi i skuggorna medan Erik Pelling och Socialdemokraterna får ta all kritik, trots att deras politik i denna fråga är identisk. Sveket blir i slutändan desto värre.

Vänsterpartiet på riksnivå – den biologiska mångfaldens försvarare.

Vänsterpartiet på lokal nivå – skövlare av stadsnära spridningskorridorer med höga naturvärden.

Jag kan inte vara den enda som tycker att det rimmar illa.

Den i morgon, den 19 december, faller rösterna (och därefter träden). Nu har jag inget annat val än att dra fram Vänsterpartiet i ljuset och ställa dem mot väggen. Är det vänsterpolitik att skövla en skog med högt naturvärde, en livsviktig spridningskorridor mellan två naturreservat där det fortfarande hittas nya rödlistade arter?

Är det i linje med V:s ideologi att vi som inte äger vår bostad ska kunna bli av med hela anledningen till varför vi valt att bo i en viss stadsdel?

Att det som väger upp att vi inte har plånbok för vare sig sommarstuga, hus med trädgård eller flygresor till natursköna områden ska privatiseras bort?

Och hur är det egentligen med Vänsterpartiets höga svansföring i klimatfrågan – rimmar den med att hugga ned en kolsänka och orsaka utsläpp av koldioxid under de kommande 20 åren? Ska det vara Eriksbergsbornas lott att behöva bo i en stadsdel där skogarna inte längre sänker temperaturen under de allt mer vanligt förekommande värmeböljorna?

Och allt detta för inte mer än hundra lägenheter, de flesta av dem bostadsrätter, alla av dem för dyra för dem som bor i Eriksbergs hyresrätter i dag. Hundra lägenheter som inte gör någonting för att avhjälpa den egentliga bostadsbristen, som inte gäller dyra lägenheter av något slag.

Ja, bostadsbristen är ett allvarligt problem, men det är ändå inte så att vilka bostäder som helst, var som helst, är bra bostäder.

Vissa platser gör större nytta genom att bidra med något helt annat till stadsbilden, som biologisk mångfald, rekreation, hälsa, hantering av extremväder, lek och äventyr för små barn. Följ er ideologi, Vänsterpartiet, ert partiprogram, och var det rödgröna parti som människor tror att ni är. Gör Blodstensskogen till ett naturreservat!