Vanligt folk måste kunna bo kvar i sin hyresrätt

Fastighetsägarnas förslag på hyreshöjningar är förbluffande. Höjningar måste vara långsiktigt hållbara, skriver två företrädare för Hyresgästföreningen.

22 september 2019 01:00

Förhandlingarna om 2020 års hyror har dragit igång. Organisationen för de privatägda fastighetsägarna har presenterat ett nationellt yrkande på en hyreshöjning med 3,5 procent. Sveriges Allmännytta hakar på och föreslår 2,5-3,5 procent högre hyror.

Det är förbluffande höga yrkanden som hyresvärdarna kommer med. Varför ska vi som hyr våra bostäder i Uppsala län betala ännu mer när vi redan i dag, generellt sett, bor dyrare än de som bor i bostadsrätter och villor? Är det en rimlig hållning att, när alla andra kostnader går ner, så ska boendekostnaderna för just hyresgäster gå åt motsatt håll?

Vi har som vanligt inför förhandlingsarbetet analyserat bostadsföretagens ekonomi. Precis som förra året konstaterar vi att det är fortsatt lönsamt att äga och förvalta hyresfastigheter.

Hyresrätten har varit en attraktiv investering under de senaste 20 åren och en tillgång med säkra intäkter relativt andra fastighetssegment, en trend som vi inte ser någon anledning till att den kommer att förändras framöver.

Både i Sverige och internationellt präglas ekonomin av en tilltagande avmattning. Räntorna är fortsatt låga, svensk inflation är fortsatt på väg ner och Hyresgästföreningen kan även se att tidigare års lägre hyresuppgörelser mer än väl har kompenserat för fastighetsägarnas kostnadsutveckling. Inför 2020 behöver hyresutvecklingen hållas på en långsiktigt mer hållbar nivå. Effekterna av för höga nivåer kommer att slå hårt mot människors plånböcker. Vanligt folk måste kunna bo kvar i sina lägenheter.

Landets hyresgäster betalar idag 115 miljarder kronor i hyra varje år. Det innebär att 1 procent i hyreshöjning minskar köpkraften med mer än 1 miljard kronor. Man ska också komma ihåg att sex av tio hushåll består av ensamstående och förväntas kunna bära en hyreshöjning med en inkomst. Den ekonomiska situationen för hyresgästerna påverkar hela samhällsekonomin.

Enligt den svenska modellen på hyresmarknaden med gemensamt förhandlade hyror sätts hyror efter bruksvärde, där bland annat förvaltningskvalitet ingår. Det är en modell som vi på Hyresgästföreningen, Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarna gemensamt åtagit oss att utveckla och arbeta efter.

Tyvärr valde Uppsalas allmännyttiga bolag Uppsalahem AB i våras att avbryta vår årliga förhandling, och ta frågan vidare till Hyresmarknadskommittén. Där är frågan ännu inte avgjord, vilket innebär att Uppsalahems alla hyresgäster fortfarande väntar på besked.

Även Uppsalas studenter får vänta på besked om nya hyror, då Uppsalahem inte vill sätta igång med förhandlingarna för Studentstadens lägenheter förrän Hyresmarknadskommittén uttalat sig.

Den fördröjningen är helt onödig enligt oss, och gör att studenterna riskerar en stor retroaktiv höjning. Vi har länge varit redo att börja de förhandlingarna, och hoppas att Uppsalahem snart kommer upp ur startgroparna.

Vi hoppas också att man i nästa förhandling är beredda att ta sitt ansvar som en av parterna i den svenska modellen, och stanna vid förhandlingsbordet. Vi från vår sida kommer fortsätta ta ansvar i årets förhandlingar, med Uppsalahem och alla andra bolag. Vi ser fram emot konstruktiva samtal mellan parterna.

Jens Nilsson

ordförande, Hyresgästföreningen Uppsala-Knivsta

Torbjörn Rönnkvist

ordförande, Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!