Valfriheten som försvann

Samtidigt som enskilda aktörer i välfärden väcker rekordstort intresse, har Uppsala kommuns nya majoritet lagt fram en budget som har raderat det mesta som har med valfrihet och självbestämmande att göra, skriver Fredrik Ahlstedt och Marta Obminska, båda M.

26 november 2014 09:14

Förra måndagen (17/11) presenterade Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpariet och Miljöpartiet sin gemensamma budget för Uppsala de kommande fyra åren.

I princip allt det alliansen byggt upp i form av att sätta kvalitet framför driftsform har raderats ut. Mycket lite om valfrihet och uppföljning återstår. Allt som har med valfrihet och kvalitetsutveckling och göra har tagits bort.

Sedan 2006 har alliansen arbetat hårt för att Uppsalaborna själva ska få vara med och bestämma vilka förskolor, skolor, vård- och omsorgslösningar som passar den egna familjen bäst. Vi har beslutat om efterlängtade förändringar som har givit den enskilde Uppsalabon större möjligheter att bestämma över sitt eget liv och påverka sin egen situation. Vi har satt fokus på kvalitet, inte på driftsform, och det är det som varit framgångsreceptet för att utveckla välfärdens verksamheter.

Ett led i alliansens arbete för förbättrad kvalitet i välfärden har varit att införa Lagen om valfrihetssystem (LOV) på område efter område. Tvärt emot vad många tror innebär valfrihet enligt LOV ingen prispress. I stället är det de utförare som medborgarna vill anlita som får ersättning och kan bedriva verksamhet i enlighet med fastsällda regelverk. Det ställs tydliga kvalitetskrav på den som godkänns i systemet.

Alliansens politik har lett till att tillgängligheten och mångfalden i välfärden har ökat, men också kvaliteten har på många sätt förbättrats.

Trots detta har de rödgröna partierna inte velat acceptera utvecklingen. De tycker att det är bättre att kommunpolitiker beslutar över Uppsalabornas vardag än att Uppsalaborna själva få vara med och bestämma. Därför har de svartmålat utvecklingen och dessvärre lyckats skapa oro och misstänksamhet kring valfriheten.

Nya moderaterna förespråkar en välfärd som är gemensamt och solidariskt finansierad via skatten, men också präglas av stor valfrihet, hög kvalitet och ett värdigt bemötande för alla.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet sätter istället förtroendevaldas makt att styra uppsalabornas vardag samt driftsform före kvalitet. Vi befarar att Uppsalabornas reella möjligheter till valfrihet nu sakta men säkert kommer att avskaffas. Den budget som de rödgröna presenterar i Uppsala är ett kraftigt svek mot väljarna och ett dråpslag mot skola, vård och omsorg.

Fredrik Ahlstedt, kommunalråd (M)

Marta Obminska, kKommunalråd

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!