Människorättskämpar såsom Nelson Mandela, Katarina Taikon och Malala Yousafzai är inte direkt kända för att ha argumenterat mot barns rätt till utbildning. Tvärtom, de visste att utbildning är en nyckel till fattigdomsbekämpning och social rättvisa. På samma sätt ser vi inte att biståndsorganisationer arbetar för att utbildning ska förhindras i utvecklingsländer.

Det är därmed väldigt besynnerligt att regeringens samordnare för arbetet med utsatta EU-medborgare, Martin Valfridsson, i sin utredning kommer fram till att barn till utsatta EU-migranter inte ska få gå i skola i Sverige. När i världshistorien har fattigdom bekämpats och sociala klyftor utjämnats genom att de fattigaste inte får gå i skolan?

Valfridssons argument är att det är bättre för barnen att gå i skolan i sina hemländer och därmed ska skolgång i Sverige inte uppmuntras annat än i undantagsfall. Det håller inte av flera anledningar.

Det finns inga belägg för att förbjuden skolgång i Sverige leder till att barnen går i skolan i hemländerna.

Här i Uppsala har barn följt med sina föräldrar i flera år trots att ingen skolgång erbjuds här. När vi i Stefanushjälpen pratar med dem förstår vi att de följer med för att föräldrarna inte har någon inkomst i Rumänien och inte har någon att lämna dem till när de åker hit för att tigga. Att de inte får gå i skolan i Uppsala hjälper dem inte på något sätt, inte heller gör det att de åker hem till Rumänien.

Utbildningen är i många fall bättre i Sverige än i Rumänien.

Rädda barnen har larmat om att 300 000 rumänska barn inte ens går i skolan – 80 procent av dem är romer. De barn som inte får gå i skola i Sverige kanske inte heller få gå i skola i Rumänien.

Och om de får gå i skola i Rumänien har de bara gynnats av att gå i skola i Sverige, pedagogisk verksamhet medan de är här kommer inte skada dem på något sätt.

UNICEF har vid flera tillfällen påpekat att enligt barnkonventionen ska alla barn ha rätt till utbildning var de än är och hur än deras föräldrars levnadssituation ser ut.

Regeringen har sagt att barnkonventionen ska bli svensk lag, då kan vi inte exkludera EU-migranters barn från utbildning.

Det finns inga som helst juridiska problem med att erbjuda skolgång till alla som vistas i en kommun, Göteborgs stad har erbjudit skolgång till minderåriga EU-migranter i flera år utan problem med väldigt goda resultat.

Därtill har det i debatten då och då förekommit ännu märkligare argument, som att det skulle kosta för mycket pengar eller att det blir krångligt att integrera barnen i skolväsendet.

Det är ungefär hundra barn vi pratar om. Hade de invandrat från Nederländerna hade ingen lyft på ögonbrynen.

Förmodligen kommer vi titta tillbaka på 10-talet och tänka "debatterade vi verkligen om östeuropeiska romer ska få gå i svensk skola på den tiden?" Martin Valfridsson står på fel sida av historien. De som argumenterat mot vissa barns skolgång före honom har inte varit trevliga typer. Vi hoppas att regeringen inser hur fel det är att förbjuda de minderåriga EU-migranterna att gå i skola och snabbt kommer med direktiv som gör att kommuner såsom Uppsala släpper in dem i skolsystemet.

Johannes Widlund, ordförande Stefanushjälpen

Micael Grenholm, styrelseledamot Stefanushjälpen