Vad händer med miljarderna?

28 maj 2014 10:24

I genomsnitt förmedlar en handläggare på Arbetsförmedlingen 10,3 jobb per år, skriver Jenny Vigren, privatanställd rekryterare.

Arbetsförmedlingen fick 2014 anslag på 72 miljarder och av dessa går ca 32 miljarder till arbetslöshetsersättning, aktivitetsstöd och andra ersättningar. Det betyder att de har drygt 40 miljarder kvar som ska gå till att förmedla jobb.

Arbetsförmedlingen har enligt undersökningar från Svenskt näringsliv och Statistiska centralbyrån, SCB, trots mer anslag med åren reducerat antal förmedlade jobb. De har ökat antalet anställda förmedlare samtidigt som förtroendet för Arbetsförmedlingen aldrig varit så lågt. Endast 14 av 1 000 har förtroende för vad de uträttar enligt underökning gjord av Mediebarometern. I dagsläget väljer mindre än hälften av alla som behöver nyanställda Arbetsförmedlingen som stöd trots att deras tjänster är kostnadsfria för företagen. Rekryteringsföretag uppfattas ofta göra jobbet bättre, snabbare och med fler glada kandidater. Arbetsförmedlingens jobb i dag har som konsekvens i allt större grad reducerats till bidragsadministration.

I genomsnitt förmedlar en handläggare på Arbetsförmedlingen 10,3 jobb per år, till kostnaden av över 50 000 kr per jobb! Hos en privat aktör är det vad en rekryterare ska klara på en eller två månader.

Något måste hända på arbetsmarknaden och om vi ska behålla Arbetsförmedlingen som förmedlare av jobb och inte bara ersättningar. De 42 miljarder per år som går till detta är helt enkelt för mycket pengar för att en förmedlare skal förmedla 10,3 jobb per år. Myndigheten har många duktiga medarbetare, som i dag uppenbart inte ges förutsättningarna att göra ett tillfredställande arbete för sina uppdragsgivare – de som söker arbete.

Jenny Vigren

Marknadsansvarig och rekryterare på Roi Recruit

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!