Urbaniseringen är ohållbar

Städernas utveckling och befolkningsökning bör kanaliseras till landsbygden främst genom att olika kransorter successivt och småskaligt byggs ut med ökad samhällsservice och förbättrad infrastruktur, skriver Claes Littorin, partiledare Landsbygdspartiet oberoende.

15 oktober 2015 18:07

Sverige är det land i västvärlden som urbaniseras snabbast. En medveten politisk styrning ser motorn, som ledande politiker gärna kallar denna process, som ett absolut måste som ska stimuleras med infrastrukturella satsningar av allehanda slag.

Men motorn mår inte bra av att överbelastas och karossen, som vi kan kalla resten av landet som består av småstäder, samhällen, byar och ren glesbygd, mår inte heller bra av att bli satt på undantag. Slutsatsen blir att nuvarande urbaniseringshets är ohållbar.

Dagens allt större städer lider av växtvärk. Politisk stimulans och ett evigt centraliserande av verksamheter, gör att alltfler ser sig nödgade att flytta in i de större städerna. Men ingen vinner på detta. I städerna blir det bara trängre och trängre. Det blir antingen bebyggelse på höjden, eller vilket oftast är fallet, förtätning som naggar stadens gröna lungor i kanten.

Många förtvivlade stadsbor ser sin stad växa och förändras till oigenkännlighet. Deras lagom stora stad, deltar i ett inbördes svenskt race om att växa snabbast. Men är då snabb befolkningstillväxt någonting att eftersträva? Vi i Landsbygdspartiet oberoende anser inte det, utan vill se hållbar tillväxt i hela Sverige.

En hållbar modern tillväxt bör ske genom bland annat IT-satsningar på landsbygden. Många administrativa arbeten kan med lätthet utföras från hemorten, bara IT-lösningar finns och fungerar bra.

Dagens 1900-talsstrategi, att slussa in människor i städerna för att sitta på kontor, är helt förlegad och kommer försvinna när väl insikten om att utbyggd IT på landsbygden och decentralisering är den enda vettiga vägen att gå. När människor slipper den slitsamma pendlingen, trängseln i tunnelbanan, bilköer och den eviga jakten på pengar för att klara ett allt dyrare boende, så ökar också utkomstmöjligheten för de lokala företagen på hemmaplan. Alla blir vinnare!

Det finns egentligen bara fördelar med ett omvänt tänk mot dagens cementerade centraliseringspolitik. Miljömässigt, ur folkhälsoperspektiv, samhällsekonomiskt och även försvarspolitiskt. Småskalighet är betydligt svårare att slå ut för främmande makt. Med dagens utvecklade teknik är det dags för de styrande att vakna och inse att nuvarande politik måste ändras. Industrialiseringens tid är förbi och IT-samhället är sedan länge här. Det är hög tid att anpassa ett hållbart Sverige till detta nu, så att hela landet förblir i bruk.

Städernas utveckling och befolkningsökning bör kanaliseras till landsbygden främst genom att olika kransorter successivt och småskaligt byggs ut med ökad samhällsservice och förbättrad infrastruktur. Decentralisering av offentlig verksamhet ska prioriteras högt.

Vi vill skapa bättre och högre livskvalitet när det gäller såväl städer som landsbygd. I nuläget brandskattas landsbygden på olika resurser och många familjer och enskilda tvingas att flytta in till städerna. Den här utvecklingen är olycklig – mot folkviljan – och negativ såväl för staden som landsbygden.

Enligt en undersökning som Jordbruksverket publicerade 2013-04-18, så vill så många som 43 procent av kvinnorna mellan 20-24 år bo på landsbygden, i samhällen eller småstäder. Många andra undersökningar pekar åt samma håll.

Karossen har under många decennier successivt tömts på sina resurser och sin befolkning. Med sorg i hjärtat ser många sin älskade hembygd dö ut och växa igen. Motorn är överhettad när den alltför snabba befolkningstillväxten skenar och vi får infrastrukturella problem och segregation.

Ingen vinner på detta! En förändrad politik måste till och det snarast. En levande landsbygd är en stor tillgång för staden och dess invånare. Landsbygden berikar staden med alla naturresurserna och öppnar möjligheter till ett rikt friluftsliv i våra än så länge någotsånär öppna landskap. Stadens alla attraktioner är en viktig resurs för landsbygden. Det finns egentligen inte några motsättningar.

Claes Littorin, partiledare Landsbygdspartiet oberoende

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!