UPS kräver äldrevårdscentral

En neddragning av geriatriken är obegriplig. Uppsala Pensionärernas Samarbetsråd, UPS, driver kravet på bildandet av en äldrevårdscentral vid Akademiska sjukhuset, skriver Jan Ask med flera.

4 november 2014 15:01

Uppsala Pensionärernas Samarbetsråd, UPS har på senare tid starkt drivit kravet på översyn av geriatriken inom läkarutbildningen, antalet geriatriker och bildandet av en äldrevårdscentral vid Akdemiska sjukhuset. De äldre har ofta sjukdomar som endast geriatriker kan tillräckligt om, och nerdragning av denna kategori blir därför obegriplig.

Enligt UPS mening måste de äldre kunna vända sig till en enhet, där specialister på olika sjukdomar tjänstgör.

I en del kommuner åker pensionärerna buss gratis mellan vissa tider. UPS har framfört detta, men inte fått gehör för att något motsvarande skulle gå i Uppsala. Vi har då framfört att de gamla skulle kunna få åka gratis åtminstone med den så kallade Mjuka linjen, som tillkom genom ett UPS-initiativ. Det förutsätter dock, att man anpassar linjedragningar och tidtabell, så att man enkelt kan komma till olika träffpunkter, vilket vore hälsofrämjande.

Jan Ask, ordförande

Roland Edwardsson, vice ordförande

Ewon Enqvist, sekreterare

Sven-Olov Larsson, kassör

UPS (Uppsala Pensionärernas Samarbetsråd)

Fakta UPS Fakta KPR

I Uppsala finns ett samarbete mellan de många pensionärsföreningarna, Uppsala Pensionärers Samarbetsråd, UPS, där 63 föreningar är anslutna. Med kommunens stöd driver UPS en Träffpunkt på Storgatan 11, där pensionärer kan läsa tidningar, hyra lokal, lyssna på föredrag, med mera.

Ett AU, bestående av fyra personer, träffar regelbundet äldrenämnden och KPR (Kommunala pensionärsrådet). Det senare, som numera sorterar direkt under kommunstyrelsen, består inte bara av pensionärer, utan dit förväntas också komma representanter från andra nämnder.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!