Uppsala och dess landsbygd hör ihop

Uppsala och landsbygden hör ihop och behöver inte särredovisas. Jag tror på goda och billiga kommunikationer, eftersom allt finns inom räckhåll i Uppsala stad, skriver landsbygdsbon Ulla Hjelmqvist i en replik.

13 februari 2019 11:00

Jag försöker förstå Uppsalaalliansens bekymmer (unt.se/debatt 11/2) med redovisning av kommunens olika satsningar på landsbygden. Mycket av det som behöver göras där är på regional nivå eller på nationell nivå.

Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd (UPS) har antagit ett landsbygdsprogram, det finns på hemsidan.

Vi kräver ett billigare pensionärskort, 5 000 kronor per år är för mycket för en pensionär. Vi vill också att den ordinarie buss- och tågtrafiken kompletteras med anropsstyrd trafik. Detta är regionens ansvar.

På kommunal nivå finns pendlarparkeringar, det arbetet har inte börjat.

Det finns deltidsbrandkårer, men inte tillräckligt många brandmän. Det krävs rökdykare och fler än en brandman för att evakuera en rörelsehindrad person. Detta är ett problem för hela landet.

Alla är beroende av fungerande fiberanslutning och bredband, från trygghetslarm och telefoni till internet och välfärdsteknologi. Den delen sköts av marknaden, men borde bevakas av kommunen.

Ni nämner inte träffpunkterna och servicepunkterna som är mycket viktiga för de boende på landet.

Ni talar om multisportanläggningar och vårdcentraler, men jag som bor på landet tror mer på goda och billiga kommunikationer, eftersom allt detta finns inom räckhåll i Uppsala stad.

Men det är faktiskt sant att kommunen inte särredovisar landsbygdskostnader, vi hör nämligen ihop.

Ulla Hjelmqvist

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!