Uppsala kan bli världens grönaste stad

Det är nu Uppsala måste börja leva upp till benämningen Sveriges klimatstad och ta nya steg framåt som också minskar våra klimatutsläpp, skriver Maria Gardfjell (MP), Frida Johnsson (MP) och Johan Lundqvist.

10 december 2013 10:57

Uppsala utsågs förra året av Världsnaturfonden (WWF) till Sveriges klimatstad. Skälen till att kommunen fick utmärkelsen var flera: kommunens innehav av biogasbussar, målsättningar för klimatsmart byggande i stadsdelen Östra Sala backe och kanske framförallt att Uppsalas klimatstrateg har startat ett klimatprotokoll, en samverkan tillsammans med företag och organisationer i Uppsala, för att jobba strukturerat med klimatomställningen.

Uppsala fick utmärkelsen för sina goda ambitioner på klimatområdet men än har kommunen inte visat några resultat om faktiska utsläppsminskningar. Om vi i fortsättningen vill kalla Uppsala för en klimatstad måste vi nu gå från ord till handling och också minska våra klimatutsläpp.

Företagen visar ett tydligt och starkt engagemang och ett av de deltagande företagen i Uppsala klimatprotokoll har uttryckt vad som behövs för att vi ska vända trenderna och minska klimatutsläppen: Nu behövs ”business as unusual”. Vi har därför nyligen visat upp Uppsalahems solcellsanläggning i Frodeparken för vårt språkrör Åsa Romson. I Uppsala har det forskats fram ny teknik för solenergi – och nu har forskningsresultaten på allvar börjat nå ut på marknaden. De senaste sju åren har priserna på solceller sjunkit med 75 procent. Att ställa om till 100 procent förnyelsebart i kommunen är helt realistiskt, tekniken och företagen finns här, men än finns bara ett 10-tal solelshus i Uppsala.

I dagarna anordnas en klimatkonferens i kommunen och vi i Miljöpartiet är glada för att klimatfrågan är i fokus i Uppsala. Men samtidigt som vi har höga mål och ambitioner så går utvecklingen åt motsatt håll. Bilresorna ökar, antalet externa köpcentrum blir fler, ett civilflyg på Ärna flygplats planeras – bara för att nämna några exempel. Hållbarhetsboksluten för Uppsala kommun har inte visat på lika goda resultat som ambitionerna och målen. Det är nu Uppsala måste börja leva upp till benämningen Sveriges klimatstad och ta nya steg framåt som också minskar våra klimatutsläpp.

Från Miljöparitets sida vill vi se kommunen agera testbädd för mer ny teknik, men vi vill också att den teknik som finns ska användas i alla nybyggnationer. Nästa år kommer Stadshuset att byggas om. Det är helt rimligt att alla datorer, kopiatorer och lampor ska kunna drivas på el från solpaneler från taket när Stadshuset är ombyggt. När sportarenor och skolor byggs och byggs om anser vi att energieffektivisering och ny fossilfri teknik måste användas.

FN har i år uppmärksammat de mest framgångsrika städerna i världen vad gäller en hållbar urban miljö. Vancouver i Kanada har uppmärksammats för sin ”Greenest City 2020 Action Plan” och fått pris för att vara världens grönaste stad. Nu när Uppsala är Sveriges klimatstad borde vi inte vara sämre och också satsa på att bli världens grönaste stad. De mål Vancouver satt i sitt arbete borde vara vägledande när Uppsala ska anta ett nytt klimat- och miljöprogram i början av nästa år.

Inspirerade av Vancouver föreslår vi följande målsättningar för Uppsala:

Grön ekonomi

 • Dubbla andelen gröna jobb till 2020 (enligt FN:s (UNEP:s) definition
 •  Fördubbla antalet företag som aktivt jobbar med att miljömärka sina verksamheter.

Ta ledningen i klimatfrågan

 • Minska kommunens utsläpp av växthusgaser med 40 procent till 2020 (från 1990 års nivå).

Gröna byggnader

 

 • Alla byggnader som byggs från 2020 och framåt ska vara koldioxidneutral.
 • Minska användningen av energi i existerande byggnader med 20 procent (från dagens nivå).

Gröna transporter

 • Uppsala ska bli Sveriges bästa cykelstad och majoriteten av alla transporter. (över 50 procent) ska ske per cykel, fot eller buss/tåg.
 • Minska andel körda mil med bil med 20 procent (från dagens nivå).

Minskat avfall

 • Minska förbränningen av plast i sopförbränningsanläggningen med minst 75 procent.

 

Närhet till natur

 • Alla Uppsalabor ska bo inom fem minuters avstånd till en park eller annat naturområde.
 • Plantera 1000 nya träd i citykärnan.
 • Skapa naturreservat i Årike Fyris och Hammarskog.

Minska fotavtrycket

 • Minska Uppsalas ekologiska fotavtryck med 33 procent.

Rent vatten

 • Alla Uppsalabor ska ha tillgång till rent vatten.

Ren luft

 •  Vi ska uppnå miljökvalitetsnormerna för utomhusluft alla dagar om året.

Ekologisk mat

 • Öka andelen ekologisk mat i kommunen till 50 procent år 2017


Maria Gardfjell, kommunalråd (MP)
Frida Johnsson, ledamot av kommunstyrelsen (MP) och Johan Lundqvist, 2:e vice ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!