Uppsala behöver riktiga reformer

Det är dags att nyttja den stora potential som vårt län har, skriver Marta Obminska.

7 december 2017 17:00

Precis som Agneta Gille (S) skriver i UNT vill jag ta vara på Uppsala läns potential. Jag vill att fler ska kunna bo och driva företag i vårt län. Men då krävs också reformer.

Min artikel handlade till stor del om företagandets och företagsklimatets betydelse för vårt län och Sverige. Trots detta nämns knappt företagen i Agneta Gilles replik.

För att fler ska kunna bo och arbeta i vårt län måste vi ha en fungerande bostadsmarknad. Då måste byggherrarna kunna bygga nytt, men även de bostäder som redan finns måste användas mer effektivt. Regler som skapar inlåsningseffekter och som hindrar människor från att flytta måste ses över. Därför vill Moderaterna se över flyttskatterna, reglerna för andrahandsuthyrning och dagens hyressättningssystem.

Det nuvarande hyressättningssystemet skyddar befintliga hyresgäster men försvårar för dem som står längst bort från bostadsmarknaden. Nyanlända och unga, utan kapital, blir hänvisade till köer med dyra hyresrätter i nyproduktion eller andrahandsmarknaden.

Agneta Gille har rätt i att Uppsala län behöver fler jobb, bättre integration, bättre välfärd och mer pengar i plånboken för vanligt folk – frågor som är grundläggande för Moderaterna och har varit det under lång tid:

Fler jobb. Jobben skapas inte av staten, utan av våra företagare. Var och en som går till jobbet varje morgon bär upp vårt land och vår välfärd. Därför ska det alltid löna sig att arbeta. Att jobba och driva företag i Uppsala län ska bli lättare och löna sig mer.

Trots en stark industri- och forskningsverksamhet samt norra Europas starkaste kluster för Life Science rasar företagsklimatet i länet under Socialdemokraternas styre. Moderaterna vill ta vara på Uppsala-Stockholmsregionens potential bättre.

Integration. Integration skapas inte genom kravlös gemenskap. Vi måste ställa betydligt tydligare krav på den som kommit till Sverige för att bygga sig ett nytt liv här. Att lära sig det svenska språket och göra sig anställningsbar är avgörande för att få egen försörjning och lättare kunna integreras i vårt samhälle.

Våra företag har också ett behov att få till en fungerande arbetskraftsinvandring. I många fall söker de personal som har specifik kompetens. Som har språkkunskaper eller kunskap om landet man ska exportera till eller köpa ifrån. Regelbundet läser vi om hur människor som sköter sig, arbetar och betalar skatt riskerar utvisning eller utvisas. Moderaterna och alliansen vill se över reglerna om arbetskraftsinvandring för att människor som kommit hit och arbetar, men som på grund av slarv eller små misstag riskerar avslag, lättare ska kunna stanna kvar i Sverige. Fler företag och människor som arbetar i Sverige innebär att fler bidrar till vårt gemensamma och till vår skola, vård och omsorg.

Välfärd. Kömiljarden måste återinföras för att minska vårdköerna. Sverige har bland Europas allra längsta väntetider och vårdköerna har fördubblats på tre år. I Region Uppsala får var femte person vänta i över en vecka innan de får träffa en läkare. Det innebär att regionen inte når upp till den lagstadgade vårdgarantin. Dessutom har tillgängligheten vid barn- och ungdomspsykiatrin i Uppsala län nått ett nytt bottenrekord. Endast två procent av patienterna fick en första bedömning inom vårdgarantin enligt de senaste siffrorna. På grund av bristen på neonatalvårdsplatser flygs gravida kvinnor till Finland. Det är uppenbart att det krävs förändring.Moderaterna nöjer sig inte med att korta vårdköerna – vi satsar nationellt tre miljarder kronor per år för att halvera vårdköerna och köerna till psykiatrin. Patientens trygghet och säkerhet ska alltid sättas i främsta rummet. Hög kvalitet med mångfald och valfrihet är avgörande om vi också vill förbättra vårdpersonalens arbetsmiljö.

Mer i plånboken. Skattehöjningar gör det mindre lönsamt att gå från bidrag till jobb, att arbeta mer samt dyrare och krångligare att starta företag i Sverige. Moderaterna vill särskilt sänka skatten för de människor som har lägst inkomster och för pensionärer. Då får man mer kvar i plånboken – på riktigt.

Det är dags att nyttja den stora potential som vårt län har. Därför har Moderaterna en politik för fler jobb via företagen, bättre integration, en välfungerande välfärd och mer i plånboken för dem som arbetar.

Marta Obminska
Riksdagsledamot för Uppsala län (M)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!