Uppätet barnbidrag

Barnbidragshöjningen är redan helt uppäten av regeringens skattehöjningar under mandatperioden, skriver Christian Ekström och Sofia Linder.

12 april 2018 00:00

Den 1 mars höjdes barnbidraget med 200 kronor. Det märks att valrörelsen redan har börjat för Socialdemokraterna gick snabbt ut i en kampanj för att påminna om detta. Men vad Socialdemokraterna inte berättar för väljarna är att hela bidragshöjningen äts upp av de skattehöjningar regeringen infört under mandatperioden.

En vanlig barnfamilj har fått 11 700 kronor mer i skatt jämfört med 2014.

Det är mer än dubbelt så mycket som bidragshöjningen ger en vanlig familj med två barn.

I en film som sprids i sociala medier uppmanas barnfamiljer att ”kolla saldot” följt av utropet ”barnbidraget +200 kronor”.

Filmen avslutas med orden ”Tack Socialdemokraterna” som om det var en gåva från Partiet. I en annan film gör flera företrädare för regeringen hembesök hos en familj som berättar att pengarna kommer lägligt i slutet av månaden och att om pengarna läggs undan så ”kan de generera en hel del på sikt”.

Vi vill inte på något sätt raljera över den betydelse som 200 kronor extra kan ha för en småbarnsfamilj.

Även om arbetslösheten är låg och reallöneutvecklingen har varit stark de gångna 20 åren – mycket tack vare skattesänkningar och avregleringar av ekonomin som gjorts sedan 1990-talet – har alldeles för många, inte minst barnfamiljer, små marginaler. Så små att 200 kronor gör stor skillnad. Barnbidraget är omöjligt för den vanlige medborgaren att reglera storleken på.

Övriga utgifter och inkomster kan i varierande grad regleras beroende på vad, om och när man köper produkter och tjänster, hur mycket man sparar och amorterar liksom om man väljer att jobba extra, utbilda sig eller ta ett mer ansvarfullt jobb.

De flesta andra bidrag är behovsbaserade och går till dem som behöver. Barnbidraget däremot, det går till alla med barn, fattig som rik, och betalas ut till 1,3 miljoner mottagare.

Just därför ser Socialdemokraterna sin chans att inför valet vara lite extra generös med skattebetalarnas pengar.

Än mer skamlös blir kampanjen när man ställer barnbidraget i relation till hur skatterna utvecklats den gångna mandatperioden. Och det är just därför många har små marginaler. För många barnfamiljer är de 200 kronorna närmast en skymf jämfört med hur stora skattehöjningarna har varit. De allra flesta har drabbats av mångdubbelt högre skatter.

När vi räknar på vad en vanlig barnfamilj har fått i skattehöjning jämfört med inledningen av mandatperioden kan vi konstatera att det uppgår till 11 700 kronor (se fotnot).Vi gör oss inga illusioner.

Alla politiska partier vill vara de goda gåvornas givare, men den infantila retorik som präglar Socialdemokraternas kampanj är faktiskt över gränsen.

För faktum är att skattehöjningarna har gjort de allra flesta fattigare. Därför vore det mer klädsamt om Socialdemokraterna och regeringen i stället berättade hur deras politik gjort att vanliga barnfamiljer har mindre kvar i plånboken när månaden är slut.

Christian Ekström

vd Skattebetalarna

Sofia Linder

chefekonom Skattebetalarna

Fotnot:Exemplet i texten gäller ett par där en tjänar 26 000 och den andra 40 000 kr i månaden: 2016 och 2017 års lägre uppräkning av brytpunkten för statlig inkomstskatt (2 200 kr), slopad avdragsrätt för pensionssparande (3 600 kr), höjd skatt på ISK (325 kr), höjd bensinskatt (1 400 kr, 1 200 per mil och år = snittet per bil i riket), höjd fordonsskatt (270 kr), höjd elskatt (1 000 kr) och försämrat rot-avdrag (2 900 kr, köpt tjänster för 14 500 kr).

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!