Upp till bevis Folkpartiet

När frågan om sprututbyte kommer i skarpt läge på landstingsfullmäktige verkar Folkpartiet fega ur, skriver Johan Edstav och Malena Ranch.

13 juni 2014 17:55

På tisdagen har landstingsfullmäktige möjlighet att rösta för Miljöpartiets motion om att starta ett sprututbytesprogram i Uppsala. Det skulle vara ett viktigt steg i att minska smittspridning av svåra infektionssjukdomar som hiv och hepatit, erbjuda injektionsmissbrukare vaccination och behandling samt fånga upp personer som annars inte kommer i kontakt med vården.

Debatten om sprututbytesprogram i landstinget har varit långdragen. Två olika utredningar har båda pekat ut det som ett bra komplement till landstingets missbruks- och beroendevård. I januari 2014 ställde sig en blocköverskridande majoritet i Uppsalas kommunfullmäktige bakom Miljöpartiets motion om att Uppsala kommun ska ställa sig positiva till sprututbytesprogram.

Den som har följt debatten har under flera års tid hört Folkpartiets löften om att man vill införa sprututbytesprogram i Uppsala. På UNT Debatt (3/10 2013) menade Lina Nordqvist (FP) med flera att Uppsala saknar det mest effektiva verktyget för att stoppa smittspridningen bland injektionsmissbrukare och att Folkpartiet ville att landstinget i enlighet med svensk och internationell forskning skulle starta sprututbytesprogram i Uppsala.

Men när frågan nu kommer i skarpt läge på landstingsfullmäktige verkar Folkpartiet fega ur. Trots sina löften i media har man nu ställt sig bakom en ytterligare försening och förskjutning av uppstartandet av sprututbyten. Miljöpartiet tycker att det är beklagligt att Folkpartiet hävdar en sak på UNT:s debattsidor, och en helt annan sak i landstingets sammanträdesrum.

På tisdagens möte med landstingsfullmäktige hoppas vi att Folkpartiet tar sitt förnuft till fånga, och röstar tillsammans med Miljöpartiet för att bifalla förslaget om sprututbyten i Uppsala. För samhället innebär varje missbrukare som slipper smittas stora hälso- och samhällsekonomiska vinster. Men i slutänden handlar det om att även missbrukare ska ha rätt till en bra hälso- och sjukvård och en god hälsa. Det får de inte om Folkpartiet tillsammans med övriga partier fortsätter försena uppstartandet av sprututbyte i Uppsala.

Johan Edstav, landstingsråd (MP),

Malena Ranch 2:e vice ordförande utskottet för demokrati, jämställdhet och integration (MP),

DEBATT

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!