Unga ratar staten

Bara en av tre unga vuxna vill jobba i ­staten, som måste öka sin attraktionskraft som arbetsgivare, skriver Britta Lejon.

22 januari 2015 09:13

Endast en av tre unga vuxna säger att de är intresserade av att arbeta inom staten. Det visar Fackförbundet ST:s nya rapport Karriär och framtidsjobb i staten.

Staten är en av arbetsmarknadens mest dynamiska sektorer och fram till 2018 kommer det att skapas cirka 160 000 jobbchanser. Det beror på pensionsavgångar, normala jobbyten och nya arbetsuppgifter för statliga myndigheter. Staten behöver vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna konkurrera om arbetskraften. Det gäller att vara relevant för unga välutbildade genom att erbjuda intressanta arbetsuppgifter och goda förutsättningar.

Bara fyra av tio unga vuxna har någon form av kännedom om staten som arbetsgivare.

När unga fritt får välja sektor och framtida yrke hamnar intressanta arbetsuppgifter högst upp, tätt följt av bra lön, personlig utveckling, bra balans mellan arbete och privatliv samt trygghet. Unga vuxna har en bild av att staten är byråkratisk, stelbent, svårt att göra karriär inom och få personlig utveckling. Även löneläget anses vara ett problem. Unga som vill arbeta inom staten anger möjligheten att ”göra nytta och värdefulla insatser”. De ser det också som attraktivt att staten erbjuder god anställningstrygghet, många olika slags jobb att välja bland och möjligheten till en bra balans mellan jobb och fritid.

Enligt Karriär och framtidsjobb i staten uppger nästan var fjärde statlig arbetsgivare att de har behov av att öka antalet medarbetare jämfört med i dag.

De statliga arbetsgivarna ställer också höga krav på framtida medarbetare. De ska ha relevant högskoleutbildning, erfarenhet av myndighetsutövning och personliga egenskaper som passar in i anställningsprofilen.

Många statliga arbetsgivare anser att de bättre skulle kunna konkurrera om arbetskraften om de kunde erbjuda fler och tydligare karriärvägar samt öka kännedomen bland unga vuxna om staten som en modern arbetsgivare.

ST menar att det krävs en rad insatser för att den statliga arbetsgivararen ska öka sin attraktionskraft bland framtidens medarbetare:

- Inför traineejobb på statliga arbetsplatser: Många välutbildade ungdomar saknar i dag jobb eller har svårt att få sin första anställning, samtidigt som staten står inför stora rekryteringsbehov.

- Det krävs en konkurrenskraftig löneutveckling för statligt anställda.

- Inför mentorprogram för alla nyanställda och skapa tydliga karriärvägar.

- Stärk statstjänstemannarollen och låt alla nyanställda gå igenom ett obligatoriskt utbildningsprogram om myndighetsutövning, offentlighetsprincipen och meddelarskydd. Se till att redan anställda medarbetare och chefer får tillgång till vidareutbildning.

- Se till att tillsvidareanställning blir norm för permanenta arbetsuppgifter. Att nästan en av fyra som arbetar inom staten är visstidsanställd är inte rimligt. Unga vuxna har rätt att känna trygghet i arbetslivet.

Vår rapport visar att det kan skapas många kvalificerade jobb inom staten under de närmaste åren. Men det finns risk att den statliga arbetsgivaren inte förmår att attrahera unga kvalificerade medarbetare.

Det skulle allvarligt skada den svenska rättsstaten. En väl fungerande statlig verksamhet skapar jobb, tillväxt och välfärd i hela vårt land. Därför är det dags att investera i morgondagens medarbetare redan nu.

Britta Lejon

Förbundsordförande fackförbundet ST

Arbetsmarknad

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Britta Lejon