Tryggheten först

Vi tänker aldrig acceptera en utveckling där Uppsalaborna inte längre kan känna sig trygga i det offentliga rummet, skriver moderaterna Fredrik Ahlstedt och Marta Obminska.

31 augusti 2018 00:30

Otrygga områdeni Sverige för tankarna till Rosengård i Malmö, Biskopsgården i Göteborg eller Husby i Stockholm. Otryggheten finns även här i Uppsala och under 2017 hamnade Gottsunda på listan över särskilt utsatta områden som Polisens nationella operativa avdelning (NOA) tagit fram. Utvecklingen har gått fort – 2016 fanns inte ens Gottsunda på listan över riskområden. Denna utveckling kan Moderaterna aldrig acceptera. Vi sätter tryggheten främst.

Under de senaste månaderna har mediera rapporterat om sprängattentat, knarkhandel, överfallsvåldtäkter, bilbränder och skjutningar. Den här typen av händelser blir allt vanligare, men de får aldrig normaliseras.

Räknat per invånare var det fler skjutningar i Uppsala län än i Stockholm och Göteborg under 2017. I år har det redan skett lika många skjutningar i Uppsala som hela förra året och Uppsala har enligt Nationella trygghetsundersökningen den största ökningen i andelen otrygga. Vi moderater tänker aldrig acceptera en utveckling där Uppsalaborna inte längre kan känna sig trygga i det offentliga rummet.

Uppsala ska vara en trygg plats för alla, oavsett ålder, kön, var man bor eller hur länge man har bott här.

Det krävs ett omfattande arbete på alla nivåer för att öka tryggheten. Det är grundläggande att lag och ordning upprätthålls för alla. Moderaterna går därför till val på ett antal skarpa förslag som kan leverera just detta:

1) Fler och synligare poliser. Nationellt satsar Moderaterna på fler poliser genom betald och reformerad polisutbildning, satsningar för fler polisanställda och höjda polislöner. En satsning som innebär 350 nya polisanställda i Uppsala län. Till skillnad från regeringen har vi dock förstått att det förutsätter att polislönerna höjs. Med de rekordmånga polisavhopp vi sett under de senaste åren är det naivt att tro att Sverige ska nå målet om 10 000 fler polisanställda till 2024, utan att också göra en riktad lönesatsning.

2) Skärpta straff vid gängrelaterad brottslighet och vid mängdbrott. De kriminella gängen utgör ett hot över hela landet, inte minst när de agerar mot poliserna själva.

Vi vill därför införa en särskild straffskärpningsgrund, en så kallad gängbestämmelse, som skulle fördubbla straffen för vissa brott som begås inom ramen för kriminella gäng.

Vi vill vidare ta bort dagens form av mängdrabatt för dem som döms för att ha begått flera brott. Syftet är att hålla de mest farliga och brottsbelastade individerna borta från våra gator och torg under en längre tid.

3) Uppsala kommun behöver fler kameror. Alliansen i Uppsala kommun har ett gemensamt program med förslag på såväl förebyggande insatser som bekämpning av otrygga platser. En viktig del är fler trygghetskameror, förbättrad belysning, klotterbekämpning och röjning av buskage. Trygghetskameror bidrar till att tryggheten ökar, kriminalitet avskräcks och att brott kan klaras upp.

4) Fler kommunala ordningsvakter på fler platser. Staten har huvudrollen att värna rättssamhället, men kommunen kan göra viktiga insatser för att förebygga brottslighet och underlätta brottsbekämpningen. Fler kommunala ordningsvakter på fler platser har en viktig funktion att fylla i väntan på fler poliser.

5) Nolltolerans emot ogiltig frånvaro i skolan. Skolan har en viktig förebyggande roll mot att unga hamnar i kriminalitet. Vi vill därför se nolltolerans emot ogiltig frånvaro i Uppsalas skolor. Att skolan reagerar och tar frånvaro på stort allvar samt att vara konsekvent är det mest effektiva sättet att komma till rätta med frånvaron.

Skolan har även en viktig roll för att barn inte ska ärva sina föräldrars utsatthet.

Moderaterna kommer att göra allt vi kan för att bekämpa otryggheten och de kriminella gängen om ni ger oss ert förtroende efter valet. Behovet av stora förändringar är uppenbart och mycket kommer att behöva göras under en lång tid. Vi är beredda att prioritera. Moderaterna sätter tryggheten främst.

Fredrik Ahlstedt, kommunalråd (M) i Uppsala kommun

Marta Obminska, riksdagsledamot (M) för Uppsala län

Brottsbekämpning

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!